contentmap_plugin

lopataW Żołędowie archeolodzy pracujący przy drodze S5 natknęli się na kilka dodatkowych i nieudokumentowanych grobów.

 

Pod pomnikiem, który postawiono w latach 70. XX wieku, znajdowały się szczątki dwóch żołnierzy radzieckich rozstrzelanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. W trakcie prowadzonych prac okazało się jednak, że pod grobami radzieckim znajdują się jeszcze kolejne, nieudokumentowane pochówki. Zważywszy na ich potencjalnie zabytkowy charakter sprawą zajął się Wojewódzki Konserwator Zabytków, który nakazał sprawdzenie całego terenu metodami archeologicznymi.

W trakcie prowadzonych prac ekshumacyjnych, odkryto zwłoki kolejnych 5 osób. Tym razem odnaleziono szczątki żołnierzy niemieckich (stan zachowani nie pozwala na identyfikacje bardziej szczegółową). Następnym etapem badań będą analizy antropologiczne szczątków, po których zostaną one złożone na cmentarzu.

Podobne odkrycia miały już miejsce wcześniej na trasie budowy drogi ekspresowej S5.

W trakcie badań prowadzonych w Łaziskach k. Rogowa odkryto prawie 300 grobów. Szczątki zostały wydobyte i opisane. Wyniki przeprowadzonych badań dadzą odpowiedź, jak długo żyli mieszkańcy Łazisk i okolic, jakie nękały ich choroby oraz jakie łączyły ich zależności rodzinno-społeczne. Po zakończeniu badań szczątki odnalezione w Łaziskach zostaną pochowane na bydgoskim cmentarzu ewangelickim. Szczątki żołnierzy radzieckich z Żołędowa, złożono już w kwaterze przy ul. Artyleryjskiej.

Prace archeologów nie mają wpływu na budowę samej drogi ekspresowej S5, ponieważ zostały ujęte w harmonogramie prac budowlanych. Do tej pory wykonano już ponad 70% wszystkich prac archeologicznych, a ich zakończenie planowane jest do końca bieżącego roku.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.