Asfalt ze zwiększoną zawartością miału gumowegoInnowacyjna technologia asfaltu ze zwiększoną zawartością miału gumowego znacznie podniesie trwałość nawierzchni drogowych. Powstał właśnie testowy odcinek drogi w tej eksperymentalnej technologii.

Droga w tej technologii jest w podwarszawskim Pruszkowie, przed siedzibą spółki Strabag. Doświadczalny odcinek na ul. Parzniewskiej ma ponad 500 m długości. W ten sposób testowane są rezultaty projektu badawczego polegającego na wykorzystaniu gumy ze zużytych opon samochodowych do przedłużenia trwałości polskich dróg. Technologię opracowuje należąca do koncernu Strabag jednostka laboratoryjna TPA we współpracy z Politechniką Warszawską.

W Polsce dokonano niedawno pierwszych prób produkcji asfaltów z gumą na skalę przemysłową. W tym procesie użyto asfaltu modyfikowanego polimerami z niewielkim dodatkiem gumy. Wypracowana w laboratoriach TPA i PW technologia opiera się jednak na zastosowaniu znacznie większej ilości miału gumowego w asfalcie, to jest około 15-18%. To przyczynia się do uzyskania znacznie lepszych parametrów powstałej mieszanki w tzw. procesie technologicznym „na mokro”. Ta metoda wytwarzania w końcowym etapie daje najbardziej efektywne właściwości eksploatacyjne nawierzchni, czyli odporność na zmęczenie, spękania, starzenie; co ważne, ta formuła pozwala na budowę znacznie trwalszych dróg z obniżoną hałaśliwością.

- W maju tego roku sprowadziliśmy do naszej wytwórni w Pruszkowie specjalistyczne przenośne urządzenie do produkcji asfaltu z gumą. Po udanych próbach technologicznych wszystko zostało przygotowane, by przystąpić do budowy odcinka doświadczalnego. W ramach prac próbujemy technologie z użyciem asfaltu z gumą w różnych warstwach nawierzchni - wyjaśnia Wojciech Trojanowski, członek Zarządu  Strabag Sp. z o.o.

- Na tym doświadczalnym odcinku po raz pierwszy w Polsce wykonano drogę w technologii tzw. długowiecznej nawierzchni opartej na koncepcji opracowanej w naszych laboratoriach, pozwalającej na budowę dróg, które w okresie 50 lat eksploatacji nie powinny wykazywać żadnych uszkodzeń strukturalnych. Zakłada się jedynie okresową wymianę wierzchniej warstwy ścieralnej - podsumowuje Igor Ruttmar, prezes TPA Sp. z o.o.

Połączenie asfaltu z gumą, znane w świecie pod nazwa „asphalt-rubber”, oferuje nowe możliwości rozwoju technologii budowy dróg. Badania nad ulepszeniem technologii naukowcy z TPA i Politechniki Warszawskiej prowadzą od dwóch lat; właśnie rozpoczęto fazę wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

***

Około 20 procent asfaltów stosowanych obecnie w Polsce zawiera polimery. Modyfikacja właściwości asfaltu polimerami pozwala na poprawę ich właściwości przy występowaniu wysokich temperatur w okresie letnim, nie pogarszając przy tym właściwości w okresie zimowym. Pierwsze prace naukowo-badawcze nad lepiszczami gumo-asfaltowymi w Polsce były prowadzone pod kierunkiem prof. Piotra Radziszewskiego oraz prof. Jerzego Piłata z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, która jest partnerem naukowym projektu. Politechnika Warszawska przebadała kompleksowo szeroką gamę takich lepiszczy i zaleciła do dalszego stosowania wybrane z nich. Instytut  TPA w Pruszkowie, pod kierownictwem dr. inż. Igora Ruttmara, który zainicjował powstanie tego projektu, opracowało receptury dla nowych mieszanek mineralno-asfaltowych zawierających lepiszcze gumo-asfaltowe.

Efektem końcowym projektu badawczego będzie opracowanie ogólnie dostępnych zaleceń w formie specyfikacji technicznych dla inwestorów i wykonawców, dotyczących wytwarzania asfaltów modyfikowanych gumą i zastosowania tej technologii na szeroką skalę na drogach w całym kraju. Badania prowadzone są w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dofinansowanego ze środków PARP.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.