Automatyczny system zarządzania brdW Bytomiu powstał pierwszy w Polsce automatyczny system zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jest on efektem współpracy firmy Lifor z bytomską Strażą Miejską, Policją oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz usprawnić pracę funkcjonariuszy.

Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Bezpieczny Bytom” to pierwszy w Polsce zintegrowany system do kompleksowej obsługi fotoradarów oraz automatycznego przetwarzania zarejestrowanych wykroczeń i tworzenia kompletnych dokumentacji mandatowych. System opiera się na czterech masztach usytuowanych w newralgicznych miejscach na terenie Bytomia. Maszty wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia produkcji Jenoptik Robot GmbH z Niemiec, służące do rejestracji prędkości pojazdów oraz niedozwolonych przejazdów na czerwonym świetle.

Maszty fotoradarowe w zależności od miejsca instalacji wyposażone są w modemy UMTS (poprzez wykorzystanie sieci telekomunikacyjnej) lub podłączone są do sieci światłowodowej. Oba te rozwiązania pozwalają na transmisję zarejestrowanych wykroczeń bezpośrednio do Komendy Straży Miejskiej lub Policji. Dane te mogą być przetwarzane poprzez zaawansowany program do opracowywania dokumentacji mandatowej we współpracy z SI CEPIK (System Informatyczny – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

Wszystkie urządzenia w masztach zlokalizowanych w Bytomiu mogą być dodatkowo zdalnie sterowane z centrum mandatowego, dzięki czemu możliwa jest m.in. zmiana ustawienia dozwolonej prędkości pojazdów, bieżąca analiza ruchu, czy wstrzymanie pomiarów.

Cztery nowoczesne maszty zostały zlokalizowane na ulicach:

  • Wrocławska – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar MultaRadar CM (kamera o rozdzielczości 5 milionów pikseli, rozróżnia pojazdy osobowe od ciężarowych, mierzy prędkość pojazdom odjeżdżającym i nadjeżdżającym jednocześnie),
  • Chorzowska – Maszt Robot Easy-Pole wyposażony jest w urządzenie pomiarowe TraffiStar SR520 – mierzące i rejestrujące prędkość pojazdów lub/oraz ich przekraczanie skrzyżowania na czerwonym świetle,
  • Al. Jana Pawła II – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar MultaRadar C (kamera o rozdzielczości 2 milionów pikseli, rozróżnia pojazdy osobowe od ciężarowych, mierzy prędkość pojazdom odjeżdżającym i nadjeżdżającym jednocześnie),
  • Żołnierska – Maszt Wieżowy wyposażony jest w fotoradar Multa- Radar C (j/w).

Wewnątrz masztów zlokalizowanych przy ulicy Wrocławskiej i Chorzowskiej zostały dodatkowo zainstalowane kamery wysokiej rozdzielczości, które pozwalają Policji i Straży Miejskiej monitorować ruch drogowy 24 godziny na dobę.

Podczas pilotażowego testu systemu, trwającego dwa miesiące, zarejestrowano 14 000 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości oraz niedozwolonymi wjazdami na czerwonym świetle.

***

Zintegrowany system do kompleksowej obsługi fotoradarów oraz automatycznego przetwarzania zarejestrowanych wykroczeń stworzony przez firmę Lifor ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach i gminach, w których codziennie dochodzi do kolizji i wypadków śmiertelnych. W tym roku firma ta planuje wdrożyć podobne systemy w kolejnych miastach Polski. Będą one przygotowane w sposób pozwalający je w przyszłości połączyć w jedną całość.

Fot. 1. Mobilny MultaRadar C trójnóg Fot. 2. Urządzenie pomiarowe Traffistar SR520 Fot. 3. Maszt Robot Easy-Pole
Fot. 4. Maszt Wieżowy Fot. 5. Przejazd na czerwonym świetle Fot. 6. Rejestracja przejazdu na czerwonym świetle

Piotr Kędzierski
Lifor Sp. z o.o.

 

Funkcjonowanie systemu omawiane było podczas seminarium Stowarzyszenia KLIR, które odbyło się w Rybniku w dniach 24-25 czerwca 2010 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.