contentmap_plugin

Targi AUTOSTRADA-POLSKA to wydarzenie, na które co roku zjeżdżają drogowcy z Europy Środkowo-Wschodniej. Wystawa, która odbędzie się od 13 do 15 maja, jest najważniejszym miejscem spotkań  tej branży. Tegoroczna, 21. edycja targów, w związku z nowym rozdaniem środków unijnych, niesie ze sobą wiele perspektyw.

Wraz z Targami Budownictwa Drogowego odbywają się: Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA, Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC – EXPO – TIL oraz, po raz pierwszy, Salon EUROPARKING.

Na liście wystawców znajdują się 334 firmy, reprezentujące 23 kraje, które zajmą ponad 11 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Organizatorzy spodziewają się też przyjazdu kilkunastu tysięcy zwiedzających. To doskonała okazja dla firm, aby zaprezentować swoją ofertę, a dla gości, aby w jednym miejscu i czasie, zobaczyć szeroki asortyment wielu przedstawicieli branży drogowej. Uroczyste otwarcie targów odbędzie się 13 maja o godzinie 10.00.

Jak co roku, targom towarzyszą liczne konferencje, m.in. Kongres Innowacji Infrastrukturalnych, Konferencja „Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu” czy obchody jubileuszu 10-lecia Polskiego Kongresu Drogowego.

banner Autostrada edroga

Środa, 13 maja

Jubileusz 10-lecia PKD

 

W samo południe, w czasie godzinnego seminarium jubileuszowego zostaną m.in. wręczone, przyznane po raz pierwszy, honorowe wyróżnienia PKD "Zasłużony dla Sprawy Drogowej", nawiązujące do przedwojennej tradycji określania misji stowarzyszenia drogowców. Bezpośrednio po seminarium obejrzeć będzie można wystawę "Drogowe dekady" pokazującą historie i dokonania PKD i przemiany branżowych targów w Kielcach. Wystawa została zorganizowana we współpracy z GDDKiA oraz Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

 

Kongres Innowacji Infrastrukturalnych

 

Kongres Innowacji Infrastrukturalnych odbywa się w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne Nauka-Praktyka-Biznes. Jego celem jest wyłonienie i zaprezentowanie najbardziej nowoczesnych, innowacyjnych produktów i technologii stosowanych w branżach drogowej, mostowej i dziedzinach pokrewnych. Organizatorem wydarzenia jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W programie Kongresu, którego otwarcie zaplanowano na godzinę 13.30, znalazły się wystąpienia dotyczące innowacyjnych technologii stosowanych przy budowie nawierzchni, mostów, osłon przeciwolśnieniowych, materiałów drogowych czy nanotechnologii.

 

Jednocześnie będą trwały konferencje: „Elementy polityki transportowej w Polsce i Unii Europejskiej” Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz „Bezpieczna eksploatacja urządzeń na placach budów” Urzędu Dozoru Technicznego.

Czwartek, 14 maja

Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu

ban 200x200Drugiego dnia targów Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów zapraszają na konferencję „Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu”. Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu polskiego mostownictwa, stąd szeroka tematyka obejmująca większość problemów całej dziedziny budownictwa mostowego: architektury i projektowania mostów, obiektów wiszących, podwieszanych i stalowych, sprężania konstrukcji i zagrożeń korozyjnych.

14 maja odbędą się także konferencje: „Drogi betonowe – dokonania i wyzwania” Stowarzyszenia Producentów Cementu, „Zaawansowanie realizacyjne w budowach systemów ITS w Polsce” Stowarzyszenia KLIR i ITS Polska, „Problemy parkingowe obszarów zurbanizowanych” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddziału w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej, „Bezpieczeństwo techniczne maszyn budowlanych i żurawi” Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych, „Infrastruktura w Nowej Perspektywie 2014-2020 – szanse i nadzieje dla Regionu Świętokrzyskiego” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddziału w Kielcach, debata nt. pełnego wykorzystania surowców Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa pt. „Ekwiwalentność postanowień umów o roboty budowlane – działania zmierzające do ustandaryzowania zapisów umownych i wypracowania jednolitej praktyki ich realizacji”.

Piątek, 15 maja

Ostatniego dnia targów odbędzie się już tylko konferencja „Drogi Leśne”, organizowana przez Gazetę Leśną i Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Budowlanych OPERATOR.

Sale wystawowe będą otwarte dla zwiedzających w godzinach: 10.00-17.00 (środa, czwartek) i 10.00-15.00 (piątek). W programie targów znalazły się też dwa konkursy: samochodów ciężarowych i operatorów maszyn budowlanych.

Po raz pierwszy wystawie poświęconej drogownictwu towarzyszyć będzie Salon EUROPARKING, gdzie zaprezentowane zostaną m.in. rozwiązania z zakresu systemów kierowania ruchem, monitoringu czy telewizji przemysłowej. W czasie targów poznać będzie można tajniki konstrukcji parkingów oraz kształtowania ich nawierzchni.

-biuro-pras-autostrada02-biuro-pras-autostrada05-biuro-pras-autostrada09

Portal edroga.pl od lat jest patronem medialnym Targów AUTOSTRADA-POLSKA i wielu towarzyszących im konferencji.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.