lopataKilkadziesiąt osad i dwa cmentarzyska przebadają archeolodzy w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie przyszłej drogi ekspresowej S6.

 

Podpisano dwie umowy na ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe na odcinkach Luzino – Szemud i Szemud – Gdynia (Trasy Kaszubskiej). Konieczność przebadania terenu przeznaczonego pod inwestycję wynika z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanych na podstawie wcześniej wykonanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad badań rozpoznawczych.

Na odcinku między Luzinem a Szemudem wykopaliska przeprowadzi Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przebada cztery stanowiska w Częstkowie i Szemudzie o łącznej powierzchni 191 arów, gdzie są osady i cmentarzysko datowane na epokę brązu, epokę żelaza i późne średniowiecze.

Odcinkiem od Szemudu do Gdyni zajmie się Pracownia Archeologiczna „Grandor”. Tu do badań przewidziano dużo więcej stanowisk — dwadzieścia sześć o łącznej powierzchni 747,5 arów zlokalizowanych w Koleczkowie, Kielnie, Bojanie i Chwaszczynie. Wśród nich, podobnie jak na odcinku nr 2, są osady i cmentarzysko, pochodzące chronologicznie z wszystkich okresów od epoki brązu, przez okres wpływów rzymskich do okresu nowożytnego.

Obecnie wykonawcy mają czas na przygotowanie się i uzyskanie stosownych zezwoleń. Prace archeologiczne ruszą od razu po uzyskaniu decyzji zgód na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Na jednym odcinku wykopaliska potrwają 60 dni. Przewidziano też czas 10 miesięcy na opracowanie wyników tych badań. Natomiast drugi odcinek został podzielony na dwa krótsze z terminami odpowiednio po 100 i 74 dni. Tu na opracowanie wyników badań wykonawca będzie miał 12 miesięcy. Koszt ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych wyniesie ponad 1,3 mln zł.

GDDKiA zamierza jeszcze podpisać umowę na badania na S6 na między Bożepolem Wielkim a Luzinem.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.