contentmap_plugin

excavators 800996 960 720Zachodniopomorski ZDW przekazał plac budowy wykonawcy obwodnicy Barlinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.

Obwodnica Barlinka, która zostanie poprowadzona po nasypie nieczynnej linii kolejowej, ma poprawić układ komunikacyjny miasta i odciążyć istniejące ulice. W tej chwili w mieście przecinają się dwie drogi wojewódzkie: nr 151 Świdwin- Gorzów Wielkopolski i 156 Barlinek – Lipiany. Drogą nr 151 przejeżdża przez Barlinek średnio ponad 10 tys. samochodów w ciągu doby.

W przetargu startowało pięć firm, a ceny wahały się od blisko 16,7 mln zł do 21,4 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma Skanska.

Zakres prac objętych przetargiem zakłada rozbiórkę starych budynków kolejowych oraz rozbiórkę i budowę szeregu obiektów inżynierskich, w tym kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza, nowych wiaduktów nad ulicami Tunelową i Ogrodową oraz przebudowę przepustu. W projekcie jest też budowa dwóch skrzyżowań typu rondo (z ul. Św. Bonifacego i ulicami Dworcową i Fabryczną), a także budowa elementów spowalniających ruch, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i teletechnicznej.

Wartość dofinansowania unijnego dla obejścia Barlinka wyniesie niemal 20 mln zł. Roboty budowlane mają zostać zakończone za rok.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.