edroga312Nowa przeprawa drogowa nad rzeką Odrą w Ścinawie w województwie dolnośląskim będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu miasta i regionu. Przygotowanie inwestycji wesprze budżet państwa.

 

- Nowa przeprawa wyprowadzi ruch tranzytowy ze Ścinawy, czyniąc tym samym miasto bardziej przyjazne i bezpieczniejsze dla mieszkańców. Istniejący most ma ponad 100 lat i jest w złym stanie technicznym, obowiązuje na nim ograniczenie do 15 ton. Nowy most pozwoli na przejazd samochodów ciężarowych z pełnym ładunkiem. Dzięki przeprawie lepiej skomunikowane będą tereny inwestycyjne – powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Szacowany koszt budowy mostu to 100 milionów złotych. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji to około 4,8 miliony złotych, z czego 3,8 milionów złotych zostanie sfinansowanych z programu Mosty dla Regionów.

Most będzie spełniał parametry techniczne i użytkowe drogi klasy „G” oraz zostanie zaprojektowany na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym (klasę „A”) oraz na obciążenie pojazdami specjalnymi zgodnie z umową standaryzacyjną NATO – STANAG 2021.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, jak również na obniżenie emisji spalin oraz hałasu w centrum miejscowości. Budowa nowego obiektu mostowego przyczyni się do usprawnienia ruchu. Skróceniu ulegnie czas przejazdu między dwoma najbliższymi miastami po dwóch stronach Odry (Wołów-Ścinawa) z 18-20 minut do około 5-7 minut.

Nowy most będzie również sprzyjać rozwojowi gospodarczemu tej części województwa dolnośląskiego. Na lokalizacji przeprawy skorzystają podwrocławscy inwestorzy oraz Zagłębie Miedziowe.

W programie Mosty dla Regionów samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Dzięki rządowemu programowi na drogach regionalnych mają szansę powstać przeprawy, których budowa przekracza finansowe możliwości samorządów. Na realizację programu rząd przeznaczy 2,3 mld zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80% kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.