contentmap_plugin

edroga648Most Tczewski nie zostanie pozbawiony państwowych środków na kolejne etapy jego przebudowy. 6 lutego wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński oraz starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski zapewnili, że remont mostu będzie kontynuowany.

- Mogę zapewnić, że pieniądze w budżecie państwa się znajdą. Staramy się też o inne środki. Trwają rozmowy z generalnym konserwatorem zabytków - zapewnił Kazimierz Smoliński.

Pierwszy etap remontu kosztuje niespełna 30 milionów złotych. Całość szacowana jest na 150 milionów złotych. O kolejne środki będzie można wystąpić dopiero w 2017 roku.

- Remont jest realizowany od lipca minionego roku, a w tym roku planujemy kontynuację pierwszego etapu, który ma się zakończyć około lutego 2017 roku. Na ten rok są zabezpieczone środki, nie ma więc powodu, aby umieszczać to przedsięwzięcie w budżecie państwa. Dopiero po uzyskaniu nowego projektu przebudowy mostu według koncepcji historycznej, będziemy się starać o środki na etap drugi - potwierdził Tadeusz Dzwonkowski.

Remont mostu podzielony jest na cztery etapy. Wartość pierwszego etapu to ponad 28 mln zł (na tę kwotę składają się środki od województwa pomorskiego - 2 mln zł, gminy Lichnowy - 80 tys. zł, miasta Tczew - 2,5 mln zł oraz rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - ponad 22 mln zł).

Źródło: MIiB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.