contentmap_plugin

dziura drogaZachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz-Trzebiatów. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W 2012 roku zakończył się pierwszy etap inwestycji zakładającej modernizację połączenia nadmorskiego Mrzeżyna z Trzebiatowem. Latem droga obciążona jest dużym ruchem turystycznym, dlatego ważna jest poprawa bezpieczeństwa polegająca na segregacji ruchu i budowie ścieżek rowerowych, a także elementów spowalniających ruch. Przebudowa 6,5-kilometrowego odcinka z Mrzeżyna do Trzebusza kosztowała 15,9 mln zł.

Drugi etap inwestycji będzie polegał na przebudowie niespełna 3-kilometrowego odcinka z Trzebusza do Trzebiatowa.

Zaplanowano tu roboty rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci energetycznej i gazowej, poszerzenie jezdni i nową nawierzchnię. Przebudowane zostaną również ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe i zjazdy. Powstaną elementy spowalniające ruch pojazdów i inne niezbędne zabezpieczenia dla pieszych i pojazdów. Projekt przewiduje też przebudowę obiektu mostowego i kładki dla pieszych nad rzeką Sarnia. O ile most jest w stanie dobrym, to wiele do życzenia pozostawia kładka dla pieszych i rowerzystów, wykonana z drewnianych bali. Projekt przewiduje przebudowę polegającą na dobudowie kładki rowerowej do istniejącej płyty mostu.

Przejście przez Trzebusz zostało wykonane w ramach pierwszego etapu przebudowy drogi nr 109. Za Trzebuszem standard tej drogi znacząco spada. Na całej długości droga posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym, posiada liczne uszkodzenia strukturalne, koleiny, zapadnięcia, sfalowania oraz powierzchniowe ubytki. Jedyną miejscowością na tej trasie są Nowielice, w których zbudowana zostanie między innymi nowa kanalizacja deszczowa.

W rozstrzygniętym właśnie przetargu wzięło udział 7 firm, a ceny wahały się od ponad 5,7 mln zł do ponad 7,5 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.