edroga347GDDKiA w Białymstoku podpisała już część umów na realizację inwestycji w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Na te pierwsze zadania przeznaczono 15 mln zł.

W Sokółce, na przełomie sierpnia i września, ruszyła przebudowa drogi krajowej nr 19 na jej śródmiejskim przebiegu – ul. Grodzieńskiej - długości około 300 metrów. Zakres prac: przebudowę podziemnej infrastruktury technicznej (m.in. poprawa odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej), wykonanie lewoskrętów, sygnalizacji świetlnej oraz położenie nowej nawierzchni za ponad półtora miliona złotych.

5 września została podpisana umowa na przebudowę ul. Wojska Polskiego (DK nr 65) w Grajewie. Prace właśnie się rozpoczęły. Na odcinku 1400 metrów powstanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną urządzenia sieci energetycznej i teletechnicznej, a w przyszłym roku - po położeniu nowej nawierzchni - zmieniona zostanie też organizacja ruchu, pojawią się m.in. wysepki spowalniające – kanalizujące ruch, zatoka autobusowa itd.

Zadań dwuletnich jest więcej. 20 maja br., podpisana została umowa w systemie „Projektuj i Buduj” na przebudowę skrzyżowania DK nr 16 z drogami niższej kategorii na rondo w miejscowości Poćkuny. Obejmie ona także infrastrukturę techniczną. Przygotowanie i realizacja odbędzie się w latach 2016-2017.

Podobnie wygląda sytuacja z budową drogi rowerowej Augustów – Przewięź wzdłuż DK nr 16. Droga będzie miała ponad 6 km i szerokości 2 metrów o nawierzchni asfaltowej; obecnie ruch i pieszy i rowerowy odbywa się po jezdni i jej poboczu, co zwłaszcza w okresie turystycznym jest bardzo niebezpieczne. Umowę w systemie „Projektuj i Buduj” - podpisano 4 czerwca br. Realizacja zadania 2016-2017.

W sierpniu podpisano też umowy na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy skrzyżowania w miejscowości Rutki na DK nr 16 (w pobliżu granicy z woj. warmińsko-mazurskim), na budowę zatok autobusowych i chodników stanowiących dojście do nich w miejscowości Jeziorki (DK nr 16) oraz na przejście przez miejscowość Słochy Annopolskie na drodze nr 62.

Przygotowywana jest też dokumentacja na budowę chodników, wraz z kanalizacją deszczową, w Malinnikach (DK nr 19), Zabłudowie (DK nr 19) oraz Drohiczynie (DK nr 62).

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.