20190306092240Rozpoczyna się opracowanie dokumentacji niezbędnej do wybudowania węzła i przejścia podziemnego w Libertowie, na drodze krajowej nr 7 (Zakopiance).

 

W ramach rozbudowy DK7 od granicy miasta Krakowa do przejścia dla pieszych na terenie miejscowości Libertów (na Libertowskiej Górze) przewidywana jest budowa dwupoziomowego węzła oraz przejścia podziemnego. Wykonawca ma opracować dokumentację projektową do studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, z elementami koncepcji programowej i uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Przygotować trzeba też mapy do celów projektowych, studium geologiczno-inżynierskie i uzyskać opinię geotechniczną.

Czas wykonanie zadania przez projektanta wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej określany jest na 29 miesięcy. Koszt dokumentacji wyniesie ponad milion złotych brutto. Inwestycja ta ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku DK7 na odcinku od Krakowa przez Libertów do Głogoczowa średnio na dobę przejeżdżało prawie 49 tys. pojazdów i obserwowany jest stały wzrost ruchu.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.