edroga0441 marca br. Autostrada Wielkopolska SA wprowadzi nowe stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrady koncesyjnej A2 Nowy Tomyśl – Konin (150 km) dla motocykli, samochodów osobowych oraz pojazdów ponadnormatywnych. Opłaty dla pojazdów osobowych i motocykli wzrosną o 2 grosze i wynosić będą 0,38 zł za kilometr. Koszt przejazdu 106-km odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Świeckiem a Nowy Tomyślem nie zmieni się.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem A2 będzie wprowadzona 1 marca 2017 roku o godz. 6.00 rano, po zakończeniu zimowych ferii szkolnych. Za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem trzeba będzie zapłacić:
- Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe) - 19 zł,
- Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne) - 190 zł.

Stawki opłat za pozostałe kategorie II-IV (samochody ciężarowe) pozostaną bez zmian.

- Podwyżka opłat wynika z faktu, że A2 między Nowym Tomyślem a Koninem jest jedynym odcinkiem autostrady A2, który w pełni finansuje i utrzymuje się z pobieranych od kierowców opłat. W przeciwieństwie do autostrad publicznych, na których opłaty wnoszone przez kierowców pokrywają mniej niż 40% samych kosztów utrzymania, odcinek A2 Nowy Tomyśl – Konin nie jest dotowany z budżetu, ani zwolniony z podatku VAT. Konieczność spłaty zobowiązań, a także realizacji inwestycji związanych z utrzymaniem i rozbudową autostrady wymusza wprowadzanie podwyżek, aby pokryć realne koszty funkcjonowania autostrady - mówi Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy AWSA.

Stawki za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin ustalane są w oparciu o obowiązującą umowę koncesyjną, wieloletni plan finansowy oraz prognozy ruchu.

Przychód z opłat, zgodnie z zapisami umowy koncesyjnej, w pierwszej kolejności przeznaczany jest na:
- bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady w tym jej eksploatację,
- tzw. ciężkie utrzymanie (wzmocnienia nawierzchni, remonty i modernizacje),
- spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z EBI oraz banków komercyjnych),
- nowe inwestycje,
- wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku Września - Konin,
- opracowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do rozbudowy obwodnicy Poznania (m.in. poszerzenia o trzeci pas ruchu 13 km odcinka obwodnicy od węzła Komorniki do węzła Krzesiny, dobudowy i rozbudowy ekranów akustycznych),
- przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy Obwodu Utrzymania Autostrady we Wrześni.

Źródło: AW SA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.