edroga312W Pomorsku (województwo lubuskie) zostanie wybudowany nowy most. Obiekt powstanie w ciągu najbliższych 4 lat dzięki dofinansowaniu z programu "Mosty dla Regionów".

 

– To dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, którzy na tę przeprawę czekają. Zabiegamy także o budowę kolejnych mostów: w Połęcku, Gościmcu, a także w Kostrzynie nad Odrą i Krośnie Odrzańskim. Trwają także prace związane z budową mostu w Milsku – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

– Są to duże inwestycje, z którymi samorządy nie są w stanie sobie poradzić. To koszty rzędu 100 mln zł. W związku z tym, że jest to most rekomendowany i jest duża potrzeba, dofinansowanie wyniesie 80% wartości inwestycji – wyjaśnił Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Kolejny krok to podpisanie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wojewodą a samorządem województwa. To ma nastąpić w ciągu miesiąca. Następnie ruszy procedura projektowa. Czas budowy mostu to ok. 4 lata.

– Ten harmonogram jest dla nas bardzo ważny, ponieważ to samorząd będzie współfinansował budowę przeprawy i będzie beneficjentem środków. A teraz jesteśmy na etapie konstruowania budżetu na kolejny rok i chcielibyśmy tę inwestycję tam ująć – mówiła marszałek Polak.

Elżbieta Polak pytała także o szanse na realizację pozostałych, ważnych dla regionu przepraw, rekomendowanych do programu Mosty dla Regionów: w Połęcku i Gościmcu. Minister poinformował, że możliwość ich realizacji uzależniona jest od wyników pierwszego naboru i wartości podpisanych umów. Jest jednak szansa na drugi nabór w ramach programu.

Most w Pomorsku to inwestycja, która umożliwi wyeliminowanie promu jako przeprawy międzybrzegowej wraz z budową niezbędnego odcinka drogi. Budowa mostu umożliwi płynne skomunikowanie z istniejącą siecią drogową regionu, w tym dojazd do drogi S3, co wpłynie na zwiększenie potencjału gmin, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i skrócenie przejazdu.

Źródło: UMWL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.