IMG 0492Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie szuka firmy, która przygotuje koncepcję, opracuje dokumentację projektową i uzyska zgody administracyjne na budowę drogi łączącej ulice Kosocicką i Jakubowskiego. Nowa ulica to element rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.

 

Nowa ulica ma poprawić dojazd do nowych budynków szpitalnych od strony południowej, bezpośrednio od ul. Kosocickiej, która łączy się z południową, autostradową obwodnica Krakowa.

- To będzie dobra alternatywa względem ul. Wielickiej na dojazd do nowej placówki. Dzięki budowie nowej drogi poprawi się dostępność tego terenu od strony południowej, od autostrady A4 – zaznacza Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Zadania firmy, którą ZIM chce wyłonić w przetargu, podzielone będą na kilka etapów. Najpierw wykonawca przygotuje koncepcję nowej ulicy łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką i uzyska niezbędne uzgodnienia i pozytywne opinie stosownych urzędów, a także opracowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W kolejnym etapie wykonawca będzie miał za zadanie opracować dokumentację wykonawczą i uzyskać decyzję ZRID. Obowiązkiem firmy będzie też współpraca z ZIM w trakcie prowadzenia przetargu na budowę drogi łączącej szpital UJ od strony południowej, a także nadzór autorski w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Zgodnie z planem, firma, która wygra przetarg będzie miała maksymalnie 16 miesięcy na opracowanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku zezwalającego na realizację drogi.

– Zależy nam, na szybkiej realizacji zadania. Oceniając oferty będziemy też premiować te firmy, które zdecydują się na przyspieszeniu wykonania zleconych prac – mówi Łukasz Szewczyk.

Nowe połączenie drogowe ul. Kosocickiej z ul. Jakubowskiego to element rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. W pierwszym etapie miasto chce ułatwić dojazd do nowej placówki od strony ul. Wielickiej poprzez przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego z włączeniem jej do ul. Wielickiej. Ma też zostać przebudowana istniejąca tam pętla autobusowa, by umożliwić większą częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej. Dla tego zadania trwa obecnie przetarg: wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane i sprawdzane. Wykonawcę powinniśmy poznać w czerwcu br.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.