contentmap_plugin

most warta zdw lodzBudowa mostu na Warcie, w miejscowości o tej samej nazwie, już niebawem doczeka się realizacji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, podpisał umowę z wykonawcą tej inwestycji, która ma zakończyć się w sierpniu 2018 roku. To najdłuższa przeprawa w ciągu dróg wojewódzkich w Łódzkiem.

Zakres robót obejmuje rozbiórkę starego obiektu z 1982 roku i budowę nowego mostu łukowego o konstrukcji stalowej i długości 220 metrów, budowę mostu tymczasowego wraz z tymczasową drogą objazdową, rozbudowę jezdni wraz z poboczami, rozbiórkę przepustu i budowę nowego z funkcją przejścia dla płazów i małych zwierząt, budowę przepustu tymczasowego, na czas robót, wraz tymczasową drogą objazdową, rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę zjazdów, umocnienie dna doliny rzeki w rejonie filarów mostu stałego oraz wykonanie opaski brzegowej.

Droga wojewódzka nr 710 to jedna z ważniejszych dróg regionalnych, łączących aglomerację łódzką z zachodnią częścią regionu. Stanowi ona alternatywę dla byłej drogi krajowej nr 12/14 (obecnie DW 482) oraz częściowo również dla trasy S8. W poprzednich latach rozbudowano jej odcinki w Konstantynowie (ul. Łódzka) oraz od Lutomierska przez Kwiatkowice do Szadku.

Projekt będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego wartość to 36,9 mln zł.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.