edroga044W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Jerzego Szmita. Na zakończenie spotkania członkowie rządu podpisali skierowanie do postępowania przetargowego na budowę zachodniej obwodnicy Łodzi - fragmentu drogi ekspresowej S14.

- Bardzo się cieszę, że możemy tutaj w Łodzi rozmawiać i podać informacje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych miasta i regionu, inwestycji ważnych nie tylko dla Łodzian, ale dla wszystkich, którzy podróżują czy to drogami samochodowymi, czy kolejowymi po Polsce - powiedział minister Adamczyk. - Rozwiązania komunikacyjne dla Łodzi i regionu są szczególnie ważne z punktu widzenia budowy rusztu komunikacyjnego, który służy państwu oraz tym, którzy przejeżdżają przez terytorium naszego kraju tranzytem.

- Inwestycja ta została zaprojektowana w taki sposób, że praktyczny koszt realizacji jednego kilometra tej drogi wyniósłby 72 miliony złotych. Wczoraj odwiedziliśmy budowę drogi ekspresowej S17, gdzie cena jednego kilometra drogi to 25 milionów złotych. Uznaliśmy, że w takiej sytuacji należy poddać szczególnej analizie tenże projekt. Dzięki niej wiem, iż jesteśmy w stanie zrealizować tę inwestycją zdecydowanie taniej – kontynuował wypowiedź minister Andrzej Adamczyk.

O szczegółach związanych z przetargiem, a także o warunkach, jakie muszą być spełnione podczas realizacji budowy drogi ekspresowej S14 opowiedział wiceminister Jerzy Szmit. - Jako rząd jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie spójnej sieci komunikacyjnej. W przypadku zachodniej obwodnicy Łodzi mamy do czynienia z drogą ekspresową, której warunki techniczne, liczba węzłów itd. są opisane. Gdy został ogłoszony przetarg na tą część drogi S14, zostało na nią przeznaczone, zgodnie z limitem, 1 miliard 790 milionów złotych - wyjaśnił Szmit.

Do przetargu stanęło kilkanaście firm. Oferty zostały otwarte i okazało się, że najtańsza oferta przedstawiona przez firmę Budimex była o 264 miliony wyższa niż koszt zaplanowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. - Co to znaczy 264 miliony, gdy w inwestycjach drogowych operujemy miliardami i setkami milionów złotych? – mówił Jerzy Szmit - Konkretnie 264 miliony złotych to np. zbudowanie obwodnicy Kołbieli, czy też obwodnicy Niemodlina na Opolszczyźnie, bądź łącznie kilku obwodnic takich jak Zatora, Nowego Sącza i Chełmca, Myśliny i Łochowa.

- Poddaliśmy więc gruntownej analizie projekt, w jaki sposób funkcje drogi ekspresowej mają być realizowane i okazało się, że niestety ta droga została tak zaprojektowana, że efektem tego jest koszt 72 milionów za kilometr – kontynuował podsekretarz stanu - W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, że ten przetarg unieważniamy, a jednocześnie od razu złożyliśmy deklarację, że zostanie sformułowana nowa oferta przetargowa przez GDDKiA na nowych warunkach i ten przetarg niezwłocznie ogłosimy, żeby tę drogę realizować, niemniej jednak w takich warunkach technicznych, kształcie i wymiarze, które po pierwsze odpowiadają normom dróg ekspresowych, a po drugie są racjonalne, tzn. takie na jakie nas stać – dodał Jerzy Szmit.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.