Węzeł "Kurów Zachód" na S17 zostanie połączony z mostem przez Wisłę w Puławach. Umowa na zaprojektowanie i realizację tej inwestycji już została podpisana.

Umowa o wartości ponad 233 mln zł przewiduje 34 miesiące na zaprojektowanie i budowę oraz 10 lat gwarancji na wykonane prace. Kierowcy powinni skorzystać z nowej trasy w połowie 2018 roku.

W ramach budowy dojazdu od węzła Kurów Zachód do mostu w Puławach, o łącznej długości niespełna 12 km, zostanie dobudowana druga jezdnia do istniejącej wraz z wiaduktem nad linią kolejową oraz odcinek nowej trasy (ok. 10,5 km). Powstaną m.in.: dwa węzły, dwa skrzyżowania, cztery wiadukty drogowe, trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.