contentmap_plugin

edroga802Przeznaczony dla turystów Most Trójstyku ma połączyć trzy kraje: Czechy, Polskę i Niemcy. Przedstawiciele poszczególnych regionów, w tym marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski, rozmawiali o budowie przeprawy, która będzie służyła turystom i rowerzystom. Ma to być również symbol międzynarodowej integracji.

- Wszyscy jesteśmy zgodni, co do budowy mostu. Niestety jest problem prawny z dotacją na jej realizację. Nie spoczywamy jednak na laurach, uzgodniliśmy że powołamy zespół, który znajdzie rozwiązanie, by Most Trójstyku mógł powstać - mówi marszałek Cezary Przybylski.

Realizację inicjatywy komplikują rozbieżne systemy prawne trzech krajów. Inicjatorzy muszą opracować stosowne porozumienie regulujące zasady współpracy przy tym projekcie.

Planowany most jest rodzajem ścieżki rowerowej, ulokowanej na samym styku trzech granic. Będzie uzupełnieniem mostu istniejącego od 2013 roku. Koszt realizacji inwestycji to ok. 5 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.