edroga041Droga krajowa nr 8 jest najdłuższą drogą w Polsce. Przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Stanowi też polski odcinek międzynarodowej trasy E67, łączącej Europę Środkową z Finlandią, oraz fragment trasy Via Baltica.

- Wiem, ponieważ stąd pochodzę, ile dobrego taka droga przyniesie dla regionu, ile istnień ludzkich pozwoli oszczędzić oraz jak przyczyni się do rozwój tych ziem – powiedział premier podczas uroczystości podpisania umowy na rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław – Kłodzko w województwie dolnośląskim.

Szef rządu podkreślił znaczenie inwestycji dla rozwoju regionu. Jak zaznaczył, ta droga bardzo często przez mieszkańców nazywana jest drogą śmierci. - My chcemy, żeby to była droga bezpieczna, która tchnie nowe życie w południe Dolnego Śląska. By nie tylko przyciągała turystów do tych przepięknych ziem, ale również, żeby łatwiej można było stąd wywozić towary, tworzyć tutaj nowe miejsca pracy oraz otwierać nowe fabryki – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że budowa infrastruktury to część Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rozbudowa DK8 przewidywała, że będzie ona w klasie GP o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinkach o największym natężeniu, a na pozostałym odcinku 2+1 (jedna jezdnia z pasami ruchu powolnego) na wybranych fragmentach. Miały powstać skrzyżowania jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną lub typu rondo oraz przejścia dla pieszych. Dopuszczalna prędkość dla drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej to 90 km/h , dla drogi dwujezdniowej, dwukierunkowej 100 km/h. Prowadzone do tej pory prace projektowe nie zakładały drogi o parametrach S na całej jej długości.

Podpisany 8 września aneks do program inwestycji ukierunkowuje dalsze prace dając możliwość realizacji drogi w klasie S na całym odcinku miedzy Wrocławiem a Kłodzkiem. Dokument zmienia w sposób zasadniczy planowany wcześniej plan modernizacji drogi i daje początek wyboru wariantu przebiegu drogi w parametrach klasy S czyli 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasami awaryjnymi), bezkolizyjne skrzyżowania, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych. Dopuszczalna prędkość dla drogi ekspresowej to 120 km/h.

Źródło: KPRM, GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.