roboty drogoweRadom ma już pozwolenie na budowę pierwszego fragmentu trasy N-S. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót. Nowa jezdnia pomiędzy ulicami Beliny-Prażmowskiego i Żeromskiego ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Pozwoli ona na odciążenie zakorkowanej w godzinach szczytu ulicy 25 Czerwca.

- Uważam, że to obecnie najważniejsza dla miasta inwestycja drogowa, która pozwoli złagodzić problem korkującego się, zwłaszcza w godzinach szczytów komunikacyjnych, centrum Radomia - wyjaśniał prezydent miasta Radosław Witkowski. - W perspektywie mamy również ogromną inwestycję Wodociągów Miejskich. Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej spowoduje zamknięcie ulicy 25 Czerwca i do tego czasu musi powstać fragment trasy od ronda Mikołajczyka do ulicy Żeromskiego, który będzie stanowił objazd.

Prace ruszą zaraz po rozstrzygnięciu przetargu i potrwają do końca 2018 roku. Jednym z najważniejszych elementów drogi będzie węzeł umożliwiający między innymi bezkolizyjny wjazd z ulicy Beliny-Prażmowskiego na wiadukt na ulicy Słowackiego, a także bezkolizyjny zjazd z tegoż wiaduktu w kierunku dworców PKS i PKP. Zgodnie z projektem, fragment od ronda Mikołajczyka aż do węzła przy ulicy Słowackiego ma mieć dwie jezdnie - po dwa pasy w każdym kierunku. Od Słowackiego do Żeromskiego trasa będzie miała jedną jezdnię, biegnącą koło torów. Na całej długości tej drogi i na wiadukcie powstaną ciągi pieszo-rowerowe.

Równocześnie miasto przygotowuje się do budowy dwóch pozostałych odcinków trasy N-S. - Mamy już prawomocną decyzję środowiskową oraz projekt odcinka drogi od ulicy Młodzianowskiej do osiedla Południe i wkrótce wystąpimy o pozwolenie na budowę. Do planu inwestycyjnego został także wprowadzony odcinek od ulicy Żeromskiego do Struga (na osiedlu Nad Potokiem). To umożliwia rozpoczęcie prac projektowych - tłumaczył wiceprezydent Konrad Frysztak.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.