contentmap_plugin

edroga131Prawdopodobnie spółka Drog-Bud z Częstochowy będzie budować obwodnicę Czarnowąsów. Firma zgłosiła najkorzystniejszą spośród dwunastu ofert.  

Trasa projektowanej obwodnicy rozpoczyna się węzłem drogowym północnej obwodnicy Opola w ciągu drogi krajowej nr 45, a kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 454. To w sumie dwa odcinki drogi o łącznej długości około 5 km, z czterema wiaduktami i jednym mostem. Inwestycja ma być zrealizowana do końca września 2017 roku.

Odcinek pierwszy, prowadzony w obrębie Opola, zakłada budowę łącznika obwodnicy z ulicą Sobieskiego. Drugi obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Czarnowąsy i Borki. ZDW szacował, iż obwodnica kosztować będzie około 160 mln złotych, po przetargu koszt zmalał do kwoty około 107 mln zł – na tyle wycenił prace Drog-Bud.

Formalności ostatecznego wyboru wykonawcy jeszcze się nie zakończyły. Pozostali oferenci mają teraz czas na zgłoszenie protestów. Ponadto, inwestycja musi być zarejestrowana w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zarząd Dróg Wojewódzkich liczy jednak, że umowę będzie można podpisać w ciągu najbliższego miesiąca. 

Źródło: Samorząd Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.