contentmap_plugin

budowa 12W przyszłym roku rozpocznie się budowa węzła drogowego w Poroninie - kluczowej dla Zakopanego i całego Podhala inwestycji. Została ona wpisane do kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2023 i otrzymała gwarancję dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Budowa ma ruszyć w 2016 roku i potrwa około 2 lata.

Węzeł rozwiąże problem kierowców, którzy w czasie dużego ruchu turystycznego stali w kilkukilometrowych korkach, blokujących dojazd do Zakopanego, ale także drogę w kierunku Białki Tatrzańskiej i Morskiego Oka. Przebudowa układu dróg poprawi też bezpieczeństwo kierowców i pieszych w tym miejscu.

Przetarg i rozpoczęcie prac budowlanych na węźle Poronin zaplanowano na początek 2016 roku. Węzeł ma być gotowy w 2017. W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie zakopianki (DK 47) z drogą wojewódzką w stronę Bukowiny Tatrzańskiej (DW 961) – powstanie tu bezkolizyjne skrzyżowanie, a droga wojewódzka zostanie poprowadzona tunelem pod linią kolejową (nr 99) oraz drogą krajową (DK 47). Nad drogą wojewódzką zostaną poprowadzone dwa wiadukty: drogowy i kolejowy.
 
W miejscu skrzyżowania zakopianki z drogą powiatową nr 1651 zostanie wybudowane rondo, powstaną też dwa mosty: na Białym Dunajcu i nad potokiem Poroniec. Przebudowane zostanie skrzyżowanie zakopianki z ul. Kasprowicza w Zakopanem (droga gminna K42010) – powstanie tam bezpieczne skrzyżowanie z wyspą lub pasem dzielącym na wlocie.
 
Inwestorem całego zadania będzie województwo małopolskie. Roboty budowlane sfinansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a projekty inwestycji samorządy.
 
Ponieważ 27 listopada ub.r. przedstawiciele województwa małopolskiego, powiatu tatrzańskiego i gminy Poronin podpisali umowę dotyczącą współfinansowania dokumentacji i pozyskania decyzji administracyjnych, inwestycja ma już decyzję środowiskową i opracowany projekt budowlany. Trwają jeszcze prace nad projektami wykonawczymi, ale i one mają być gotowe do końca października 2015 r. Także pod koniec roku ma zostać wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dotychczasowe koszty opracowania dokumentacji wyniosły 421 tys. zł.
 
Dodatkowo z budżetu województwa na inwestycję zostanie przeznaczone 2,5 mln zł, które będą wykorzystane na wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zagwarantowało na budowę węzła Poronin 47 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.