droga betonowa 1Organizacje skupiające firmy zajmujące się budownictwem komunikacyjnym wielokrotnie pokreślały, że nie są przeciwnikami budowania dróg z betonu. Zarówno asfalt, jak i beton mają swoje zalety, więc obie technologie powinny być w Polsce stosowane. Nie zgadzają się jedynie ze sposobem w jaki branża została poinformowana o decyzji GDDKiA - nagle, bez przygotowania, co wyklucza część mniejszych przedsiębiorstw z przetargów.

Wykonawcy powinni wiedzieć o tych planach już kilka lat wcześniej, a zostali poinformowani rok temu. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wielokrotnie zwracała się do GDDKiA z wątpliwościami dotyczącymi zasadności wprowadzania betonu na drogi krajowe.

GDDKiA wyraża chęć konstruktywnej współpracy, ale decyzji nie zmienia. Argumentuje, że zastosowanie nawierzchni betonowych wynika z dbałości o trwałość dróg i minimalizacji kosztów remontów i odnów. Zapewnia, że beton ma pojawić się tylko na trasach o najwyższym obciążeniu ruchem ciężkim, tranzytowym i w sumie będzie to około 17 proc. odcinków w stosunku do całego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Podkreśla, że faktyczny udział nawierzchni betonowych będzie jeszcze mniejszy, ponieważ nawierzchnie serwisowe, poprzeczne i inne będą bitumiczne, mimo że ciąg główny zaplanowano do wykonania w betonie. Ponadto, zgodnie z mechanizmem inżynierii wartości, w uzasadnionych przypadkach jest możliwa, zainicjowana przez wykonawcę, zmiana technologii.

Ewentualna aktualizacja wymagań w zakresie konstrukcji nawierzchni na sieci dróg krajowych nastapi, gdy będą dostępne informacje z Generalnego Pomiaru Ruchu GPR 2015, w szczególności dotyczące ruchu ciężkiego.

Nie wiadomo tylko, czy po przeanalizowaniu wyników GPR 2015, odcinków z betonu będzie mniej czy więcej.

Źródło: OIGD


Więcej na ten temat:

Asfalt vs. Beton – 1:1

Beton cichy i głośny

Tania ropa, tani asfalt

Dlaczego beton?

A, B i C: asfalt, beton i cement

Firmy gotowe na beton?

Drogi betonowe a środowisko

Beton zbija drogowe koszty

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.