edroga015W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister Jerzy Szmit podpisał siedem dokumentów, które umożliwią rozpoczęcie inwestycji mających poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na Warmii i Mazurach, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Drogowcy pojawią się w ciągu DK 53 w Szczytnie, DK 51 na odcinku Dywity-Kieźliny, DK 51 w Lidzbarku Warmińskim, DK 63 w Węgorzewie, DK 16 w Grzegorzach i Prawdzisku, DK 57 w Ciemnej Woli i Lutrach, DK 58 w Kaliszkach, DK 63 w Orzyszu. Dodatkowo na DK 16 zbudowane zostaną przepusty i zlikwidowane osuwiska na kilku fragmentach tej drogi. Łączny koszt planowanych inwestycji wyniesie 48,5 mln zł.

Jak powiedział dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosław Nicewicz, Programem Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w województwie warmińsko-mazurskich objętych jest około 40 miejsc. W jego ramach zakończono m.in. budowę chodnika w Wyszowatych, a w trakcie realizacji jest aktualnie skrzyżowanie w Lidzbarku Warmińskim.

Jerzy Szmit poinformował również, że 18 lipca odbędzie się symboliczne rozpoczęcie budowy południowej obwodnicy Olsztyna. Koszt obwodnicy to 1 mld zł.

Wojewoda Artur Chojecki podziękował ministrowi za dobre informacje odnośnie poprawy bezpieczeństwa i standardów infrastruktury drogowej w regionie. Dodał, że w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych komunikatów związanych z komunikacją kolejową. W ministerstwie infrastruktury i budownictwa powstaje krajowy program, którym objęte zostaną także linie kolejowe na Warmii i Mazurach. Jak potwierdził Jerzy Szmit program ma zlikwidować wieloletnie zaniedbania, poprawić spójność komunikacyjną, a mieszkańcom przywrócić alternatywność komunikacyjną, której, na skutek likwidacji wielu linii i zawieszenia połączeń, zostali pozbawieni.

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.