071Poprawi się bezpieczeństwo na Zakopiance w Głogoczowie i Jaworniku. Od 30 października piesi mogą korzystać z dwóch nowych kładek. Dzięki zamontowanym windom dostępne będą dla wszystkich, także osób niepełnosprawnych. Obydwie kładki dla pieszych powstały w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Koszt budowy wyniósł ponad 4,2 mln zł dla kładki w Głogoczowie oraz ponad 3,6 mln zł dla kładki w Jaworniku.

DSC01092Kładka w Głogoczowie, o rozpiętości teoretycznej 43 metrów, ma 71 metrów długości i 10,5 metra szerokości całkowitej. Konstrukcję nośną stanowi łuk stalowy. Do łuku, w dwóch miejscach na wieszakach stalowych, podwieszony jest pomost. Przyczółki posadowione są na 18 palach o średnicy 1,2 m i głębokości 11 metrów ze względu na słabe grunty. Oprócz wejścia schodami można korzystać z wind, które są po obydwu stronach kładki.

Poza budową kładki inwestycja objęła:
- budowę dojść do kładki wraz z poboczami; odwodnienia liniowego; umocnienia skarpy; bariery ochronnej; kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienie kładki oraz terenu przyległego; sieci elektroenergetycznych; stacji transformatorowej i monitoringu,
- rozbiórkę sieci elektroenergetycznych,
- przebudowę sieci teletechnicznej (linia napowietrzna i kablowa).

Kładka w Jaworniku ma konstrukcję belkową, długość całkowitą 52 m i szerokości 10 m. Przyczółki posadowione są na 26 palach żelbetowych o średnicy 1 metr każdy. Oprócz schodów ma windy po obydwu stronach. Ustrój nośny obiektu stanowią dwie blachownice stalowe o wysokości 160 cm każda, a pomost płyta żelbetowa umieszczona jest pomiędzy tymi blachownicami. Istniejące w pobliżu przejście dla pieszych zostanie zlikwidowane.

Oprócz budowy kładki inwestycja objęła:
- budowę dojść do kładki wraz z poboczami, odwodnienia liniowego i powierzchniowego, kanalizacji deszczowej, drogi dojazdowej, sieci elektroenergetycznych, linii kablowych,
- rozbiórkę istniejących ogrodzeń znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji,
- przebudowę drogi serwisowej, sieci elektroenergetycznych NN, linii napowietrznej, sieci teletechnicznej i budowę stacji transformatorowej napowietrznej.

Od Głogoczowa do Myślenic, wg Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r., drogą krajową nr 7 porusza się średnio ponad 30 tys. pojazdów na dobę. Tereny położone na południe od Krakowa są nadal atrakcyjne lokalizacyjnie dla osób, które chcą zamieszkać pod miastem, w związku z tym gęstość zabudowy i ilość mieszkańców podkrakowskich miejscowości wzrasta z roku na rok. W konsekwencji wzrasta także codzienny ruch związany z dojazdami do pracy i szkół.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych, konieczna jest budowa bezpiecznych przejść przez tę ruchliwą drogę. Istnieją już bezkolizyjne przejścia w Gaju, Mogilanach, Głogoczowie, dwoma w Jaworniku oraz wiaduktem w Mogilanach. Pod koniec 2017 r. dołączy jeszcze budowana druga kładka w Głogoczowie. W trakcie opracowania są koncepcje programowe na wiadukt w Gaju (skrzyżowanie ulic: Widokowej i Zadziele) oraz podziemne przejście Libertowie. Od decyzji środowiskowej wydanej przez wójta Mogilan 19 września 2017 r. dla budowy wiaduktu w Gaju odwołał się jeden mieszkaniec. Procedura trwa w Kolegium Odwoławczym w Krakowie.

Idea kładek na drodze nr 7 (Zakopiance) powstała w roku 2008. Wtedy też rozpoczęły się prace projektowe dla wszystkich kładek. Zabiegali o nie mieszkańcy i samorządy.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.