contentmap_plugin

budowa 11Rusza kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 265 łączącej Brześć Kujawski z Kowalem. Drogowcy rozpoczynają kompleksową modernizację odcinka przebiegającego przez Kruszyn (powiat włocławski). Podczas prac kierowcy będą mogli nadal korzystać z ul. Kazimierza Wielkiego.

 

- Zadanie finansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przygotowujemy się też do remontu kolejnego odcinka tej trasy - z Kowala do granicy województwa. To inwestycje, dzięki którym poprawi się bezpieczeństwo i jakość podróżowania w tej części regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Brześciem Kujawskim i Kowalem liczy 19 kilometrów. Łączy dwie drogi krajowe nr 62 (Włocławek-Strzelno) i nr 91 (Włocławek-Łódź). Umożliwia wielu kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A1 na wysokości Brześcia Kujawskiego oraz Kowala. Za modernizację odpowiada firma Eurovia. Gruntowna przebudowa kosztuje blisko 63 miliony złotych. W powiecie włocławskim przygotowywane są do realizacji także dwa kolejne zadania polegające na przebudowie dróg nr 269 z Kowala do Izbicy Kujawskiej oraz drogi nr 270 z Brześcia Kujawskiego do Izbicy Kujawskiej wraz z obwodnicą Lubrańca (więcej).

Remont w Kruszynie – uwaga na utrudnienia
Prace w Kruszynie rozplanowano na kilka etapów. W pierwszym drogowcy będą pracować na krótkich liczących około 100 metrów odcinkach po jednej stronie drogi. Po ułożeniu nowej kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci teletechnicznych i elektrycznej przejdą na kolejne odcinki. Roboty będą postępować od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku skrzyżowania z al. Jana Pawła II. Przebudowa podziemnych sieci zajmie około półtora miesiąca. W tym czasie ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo, bez większych utrudnień.

Poważniejsze prace związane z budową chodników oraz konstrukcją nowej jezdni drogowcy rozpoczną pod koniec czerwca i zakończą na przełomie sierpnia i września. Wówczas należy liczyć się z większymi utrudnieniami, ale odcinek drogi od ul. Sportowej do al. Jana Pawła II będzie nadal przejezdny.

Tak zmieni się droga w Kruszynie
Na drodze w Kruszynie zaprojektowano wiele istotnych zmian, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców i poprawią komfort jazdy. Jezdnia zostanie poszerzona do 7 metrów. Po południowej stronie zaplanowano ciąg pieszo-rowerowy, a po północnej chodnik, który zostanie wydłużony do al. Jana Pawła II. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze zapewnią nowe zjazdy. Odcinek znajdujący się w Kruszynie wyposażony będzie oświetlenie i kanalizację deszczową. Na trasie powstaną też trzy przejścia dla pieszych. Zebry przy skrzyżowaniach z ul. Sportową i al. Jana Pawła II będą rozdzielone azylami umożliwiającymi dwuetapowe przekraczanie jezdni. Dużo zmian zaplanowano w obrębie skrzyżowań z ulicami Szkolną i al. Jana Pawła II. Zlokalizowane będą tam 2 nowe zatoki autobusowe. Płynność ruchu zapewnią też tak zwane lewoskręty – dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w lewo. Na wysokości kościoła powstanie też parking dla około 20 pojazdów, które będą parkować prostopadle do jezdni.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.