contentmap_plugin

P6020238Jeszcze w tym roku ruszy modernizacja 1,7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 556 w Zbójnie (powiat golubsko-dobrzyński). Zaplanowano budowę chodników, zatok i zjazdów, a także ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 553.

- Inwestycja poprawi bezpieczeństwo, komfort użytkowników dróg i mieszkańców oraz płynność ruchu. To kolejne zadanie na drogach, które realizujemy we współpracy z samorządem lokalnym – mówi marszałek Piotr Całbecki.  

W Zbójnie łączą się dwie drogi wojewódzkie. Trasa nr 554 przebiega od drogi krajowej nr 10 w Kikole przez Zbójno, a następnie umożliwia dojazd do Golubia-Dobrzynia i Kowalewa Pomorskiego, gdzie łączy się z drogą krajową nr 15. Droga wojewódzka nr 556 łączy Zbójno z miejscowością Ostrowite i dalej przez odcinek drogi nr 534 umożliwia mieszkańcom dojazd do Rypina.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek trasy nr 554 liczący około 1,7 kilometra i przechodzący przez centralną część miejscowości. Na obszarze najbardziej zabudowanym po obu stronach jezdni powstaną chodniki. Na północnym odcinku zaprojektowano ciąg dla pieszych po jednej stronie drogi. Na posesje prowadzić będą nowe zjazdy. W rejonie obiektów handlowych powstaną zatoki postojowe. Wybudowane będą też dwie zatoki autobusowe.

Ważnym elementem inwestycji jest budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 554. Na wszystkich czterech wlotach powstaną wysepki, co pozwoli na bezpieczne poprowadzenie ciągów pieszych. Zewnętrzna średnica wyspy centralnej ma liczyć 38 metrów. Rondo podobnie jak cały ciąg będzie też oświetlone. Wraz z jego budową konieczne jest też przebudowanie około 400-metrowego odcinka drogi nr 554.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia, które złożyły najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Koszt inwestycji to 10 milionów złotych. Wykonawcy zadeklarowali objęcie zadania 4-letnią gwarancją. Trwają przygotowania się do podpisania umowy. Roboty związane z branżą kanalizacyjno-wodną przy sprzyjających warunkach zakończą się jeszcze w tym roku. Natomiast prace drogowe będą wykonywane w okresie wiosenno-letnim w przyszłym roku.

Inwestycja została przygotowana we współpracy z gminą Zbójno. Samorząd lokalny zlecił wykonanie dokumentacji projektowej oraz dofinansował przedsięwzięcie kwotą 1,5 mln złotych.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.