contentmap_plugin

edroga001Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Skanska podpisali 3 sierpnia umowę na gruntowną modernizację dwóch odcinków drogi wojewódzkiej ze Świecia do Tucholi. Inwestycja, warta 72 miliony złotych, ułatwi mieszkańcom północnej części regionu dojazd do trasy ekspresowej S5 oraz autostrady A1.

- To inwestycja dotycząca ważnego odcinka drogi wojewódzkiej, który łączy Świecie z Tucholą i wyprowadza ruch poza granice naszego województwa. Odcinki, które będziemy przebudowywać staną się przede wszystkim bezpieczniejsze. Odseparujemy ruch pieszy i rowerowy, poprawi się też przejezdność drogi, po której pojazdy będą poruszać się sprawniej  – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

- W realizacji inwestycji mocno wsparły nas samorządy lokalne, które przekazały 2,5 miliona złotych na budowę ścieżek rowerowych. Takie ścieżki powstaną na całej długości modernizowanej trasy. Bezpieczeństwo poprawi się także dzięki budowie przejść dla pieszych i barier. Ruch na trasie usprawni i zabezpieczy również planowana obwodnica miejscowości Płazowo – mówi wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

Droga wojewódzka nr 240 ze Świecia do Tucholi jest jedną z tras w regionie, na której notowane jest największe natężenie ruchu - w ciągu doby jeździ nią od 6 do 11 tysięcy pojazdów. Droga umożliwia mieszkańcom powiatów świeckiego i tucholskiego dojazd do drogi krajowej nr 22, a wkrótce także do budowanej drogi ekspresowej S5. To również część ważnego szlaku pomiędzy autostradą A1 i środkowym Pobrzeżem Bałtyku, z którego najwięcej kierowców korzysta w sezonie letnim.

Inwestycja obejmuje 13-kilometrowy odcinek od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Nowodworskiego w Tucholi do Bysławia oraz 3-kilometrowy fragment pomiędzy miejscowością Polski Konopat i drogą krajową nr 91 w Świeciu. Jezdnia po przebudowie zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Zaplanowano też remonty mostów w Rudzkim Młynie na rzece Stążka i w Szumiącej na strudze Szumiąca oraz wiaduktu nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim. Przebudowę przejdzie też kilkanaście przepustów, zatok autobusowych, miejsc postojowych i chodników.

W ramach inwestycji zaplanowano też budowę drogowego obejścia Płazowa. Powstaną tam dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także punkt do kontroli i ważenia pojazdów. Pojawi się też stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe.

Wykonawcą modernizacji dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 240, liczących łącznie 16 kilometrów, będzie firma Skanska. Gruntowna przebudowa będzie kosztować 72 miliony złotych. Prace budowlane potrwają rok i zostaną objęte 7-letnią gwarancją. Roboty będą dzielone na etapy by minimalizować utrudnienia. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (usunięte drzewa zrekompensują nowe nasadzenia).

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.