zrodlo foto GDDKiABank Gospodarstwa Krajowego pozyskał 500 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Pieniądze będą przeznaczone na budowę odcinków drogi ekspresowej S61 Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku. Ich łączna długość wyniesie ok. 200 km.

 

Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce, w szczególności budowa tras szybkiego ruchu: autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast.

Droga ekspresowa S61 to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego Via Baltica, który pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Jest to trasa o istotnym charakterze tranzytowym i bardzo dużym znaczeniu dla systemu transportowego Polski.

Jednym z kluczowych elementów działalności BGK jest poprawa jakości życia Polaków. Budowa odcinków S61 objętych współfinansowaniem z kredytu EBI usprawni połączenie centralnej Polski z regionem warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz z krajami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią. Zdecydowanie wzrośnie bezpieczeństwo i komfort podróży mieszkańców tych regionów, a także znaczenie tranzytowe, a zatem i gospodarcze całego szlaku – podkreśla Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Udzielony kredyt jest kontynuacją długoletniej współpracy BGK z EBI przy finansowaniu inwestycji drogowych. Od 2005 roku Europejski Bank Inwestycyjny udzielił BGK 34 kredytów na rzecz KFD o łącznej wartości ok. 12,7 mld euro.

Ostatnim udzielonym kredytem Europejski Bank Inwestycyjny potwierdza wsparcie dla budowy strategicznej infrastruktury w Polsce, obejmującej główne połączenia drogowe wewnątrz kraju i z sąsiednimi państwami. - Na początku tego roku zawarliśmy umowę z BGK o wartości 580 mln euro na finansowanie drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, która służy głównie mieszkańcom południowej Polski. Teraz z zadowoleniem wspieramy także modernizację drogi ekspresowej S61 na północnym wschodzie kraju, która ma polepszyć ważne połączenie drogowe z krajami bałtyckimi – powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI.

Od 2004 roku łączne wydatki na budowę dróg ze środków zarządzanego przez BGK Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 132 mld złotych. Wymiernym efektem działań funduszu jest sfinansowanie budowy ponad 1200 km odcinków autostrad i 1600 km odcinków dróg ekspresowych.

Źródło: BGK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.