edroga283Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę na współfinansowanie budowy kolejnych odcinków tras S7 i S8.  

Umowa „S7 & S8 EXPRESSWAYS (TEN) II – POLAND” dotyczy kredytu długoterminowego na 325 mln euro, czyli ok. 1,4 mld zł. Środki wpłyną na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego i będą przeznaczone na współfinansowanie budowy dróg ekspresowych: S7 na odcinku Napierki - Płońsk i S8 w części Wyszków – granica województwa mazowieckiego. Łącznie powstanie 109,8 km nowych dróg. Obie drogi ekspresowe wchodzą w skład transeuropejskiej sieci TEN-T.

S7 to trasa, która docelowo łączyć ma Gdańsk z Rabką-Zdrojem. Projektowana całkowita długość szlaku wynosi 706 km, co w momencie realizacji uczyni ją najdłuższą trasą szybkiego ruchu w Polsce.

S8 z kolei połączy Wrocław z Białymstokiem. Wytyczona przez Łódź i Warszawę trasa będzie miała długość 565 km. Co istotne – każdy nowy odcinek drogi ekspresowej jest równoznaczny z przełożeniem ruchu ze starej drogi krajowej nr 8, jednej z najbardziej niebezpiecznych w Polsce, nazywanej często drogą śmierci.

Odcinek Wyszków - granica województwa mazowieckiego prowadzony jest w I Transeuropejskim Korytarzu Transportowym Warszawa – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki, tzw. Via Baltica.

To już 32. umowa pomiędzy EBI a BGK na rzecz KFD. Pierwszą banki podpisały w 2005 roku. Ich łączna dotychczasowa wartość to 11,8 mld euro. Środki kredytowe pochodzące z EBI zaangażowane były i są w budowę ok. 867 km autostrad, 1244 km dróg ekspresowych oraz 251 km obwodnic.

Źródło: BGK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.