edroga129Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” i podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorcom.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) – poddziałanie 3.2.2.

Program, w ramach którego ogłoszono konkurs, będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskiwania kapitału z unijnych środków na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierane będą wdrożenia o charakterze technologicznym. Do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.

W szczególności programem objęte są projekty polegające na wdrażaniu innowacji technologicznych własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy udziale własnym kredytobiorcy wynoszącym minimum 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” – otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Procedura uzyskiwania dofinansowania ma charakter okresowo organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkursów. Wnioski można składać do 20 stycznia 2016 r. Do rozdysponowania jest kwota 303 mln zł.

„Kredyt na innowacje technologiczne” wprowadza wiele zmian:
- przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić wydatków na opinie o nowej technologii, które wcześniej stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie, a funkcje te przejmie ocena innowacyjności przez panel ekspertów w BGK,  
- zmieniono formułę konkursu rezygnując z naboru projektów o charakterze ciągłym, w którym liczyła się kolejność przyjmowanych wniosków,
- podniesiono maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln złotych.
 
Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.