edroga00127 stycznia br. w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa poświęcona prezentacji Białej Księgi Branży Drogowej. Publikacja stanowi wspólny głos środowiska drogowego działającego na rzecz rozwoju i unowocześnienia polskiej infrastruktury drogowej.

Biała Księga powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie organizacji branżowych, które doceniając odniesione sukcesy, jednocześnie chcą wskazać ile jest wciąż do zrobienia oraz z jakimi problemami zmaga się i przed jakimi wyzwaniami stroi polskie drogownictwo.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskiej branży drogowej oraz kluczowe postulaty branży wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym, a także w zakresie zarządzania ruchem drogowym. Wspólnie tworzona Biała Księga Branży Drogowej ma przyczynić się do korzystnych zmian w polskim drogownictwie i gospodarce, aby polskie drogi stały się symbolem sukcesu gospodarczego.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele: Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.