0x0To przedsięwzięcie, do którego przygotowania rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Dzięki temu gotowa jest dokumentacja projektowa, teraz przyszła kolej na wyłonienie wykonawcy.

 

Na odcinku ul. J.K. Branickiego – od ul. Geodetów do ul. Baranowickiej – powstanie nowy chodnik, a wzdłuż niego będzie poprowadzona ścieżka rowerowa o długości ok. 400 m. Kolejna ścieżka rowerowa, która powstanie w ramach tej inwestycji, będzie biegła przez ul. Piastowską, w rejonie placu Witolda Antonowicza. Pomiędzy ulicami J.K. Branickiego, Piastowską i Warszawską zostanie zbudowana pętla autobusowa. W obrębie pętli zaprojektowano parking dla samochodów osobowych. Powstaną tam łącznie 72 miejsca.

– To kolejna inwestycja, która umożliwia nam łączenie nowych ścieżek rowerowych z już istniejącymi – zapewnia zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Natomiast pętla autobusowa z pewnością pozwoli mieszkańcom miasta na wygodne i bezpieczne korzystanie z komunikacji miejskiej.

01x102x2

 

 

 

 

 

 

 

Miasto wstępnie oszacowało koszt całego przedsięwzięcia na ponad 5,3 mln zł. Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 8 miesięcy od przekazania wykonawcy placu budowy. Termin składania ofert upłynie 26 listopada 2018 r.

Źródło: UM Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.