kasaBiałystok otrzymał dodatkową dotację na budowę węzła Porosły w wysokości ponad 47,1 mln zł. Całkowite dofinansowanie projektu z unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi obecnie ponad 219,7 mln zł. Jak zapewnił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń – jest szansa na więcej.

 

Na realizację projektu „Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” Białystok uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Umowa została zawarta 6 kwietnia 2018 r. na kwotę ponad 172,5 mln zł. Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych dofinansowanie z UE stanowiło jedynie 56% kosztów kwalifikowanych. Miasto czyniło więc starania w kierunku zwiększenia poziomu dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – instytucja pośrednicząca Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – po uzyskaniu zgody Ministra Finansów zarekomendowała zwiększenie dofinansowania projektu o ponad 47,1 mln zł. Całkowite dofinansowanie projektu wynosi więc obecnie ponad 219,7 mln zł, co stanowi 73,88% kosztów kwalifikowanych projektu.

– To dla nas bardzo znacząca pomoc, bo węzeł Porosły to jedna z najdroższych i największych drogowych inwestycji prowadzonych dotychczas przez miasto – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jest to także inwestycja niezwykle potrzebna i oczekiwana przez wszystkich, którzy podróżują w kierunku Warszawy lub stamtąd przyjeżdżają do Białegostoku, bo dzięki niej na skrzyżowaniu ekspresowej ósemki, drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej powstanie bezkolizyjny węzeł drogowy.

Jest jednak szansa, że to dofinansowanie może się zwiększyć jeszcze bardziej.

– To dopiero pierwszy etap dodatkowej dotacji na węzeł Porosły. Planujemy zwiększenie poziomu dofinansowania tego projektu do maksymalnego, czyli wynoszącego 85 procent. To oznacza kolejne 33 miliony złotych dla Miasta Białystok na tę inwestycję – powiedział Artur Soboń.

Prace przy budowie węzła Porosły rozpoczęły się na początku tego roku. Obecnie stan zaawansowania robót wynosi ponad 57%. W ramach inwestycji powstaną dwupoziomowe skrzyżowania, rozjazdy, wiadukt nad torami, zostanie przebudowany odcinek al. Jana Pawła II. Ponadto zapewnione zostaną drogi serwisowe, wiadukty i inne elementy infrastruktury drogowej, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, chodniki i oświetlenie. Przebudowany zostanie również 800-metrowy odcinek ul. Gen. F. Kleeberga. Dzięki temu S8 połączy się z trasą generalską. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2020 r. Koszt wynosi ponad 239,4 mln zł.

Drugim zadaniem, które również wchodzi w skład projektu, jest budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Roboty budowlane na tej inwestycji już się zakończyły.

Wartość całego projektu, obejmującego obydwie inwestycje, wynosi ponad 310,4 mln zł.

Źródło: UM Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.