mapka orientacyjna obwodnicy SkawinyMinister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w tym tygodniu Program Inwestycyjny dla obwodnicy Skawiny. Chodzi o dostosowanie odcinka pierwszego obwodnicy Skawiny do parametrów drogi klasy GP.

Dostosowanie odcinka I obwodnicy Skawiny do parametrów drogi klasy GP zakończy cały proces inwestycyjny związany z budową obwodnicy Skawiny, która przebiegała etapami. Odcinek I wybudowany został przez miasto w 2006 roku. Odcinki II i III, oddano do użytku w listopadzie 2014 roku. Budowę IV i V odcinka obwodnicy Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe, sfinansuje GDDKiA. Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z I odcinkiem obwodnicy wymaga przebudowy na trójwlotowe rondo. Umowa z wykonawcą w systemie „projektuj i buduj” została podpisana przez GDDKiA 22 sierpnia 2016 roku. Zakończenie robót i oddanie ronda do ruchu przewiduje się w maju 2018 roku.

Dostosowanie I odcinka obwodnicy Skawiny do parametrów drogi krajowej klasy GP pozwoli finalnie na przełożenie ruchu z dotychczasowej DK nr 44, biegnącej przez środek miasta, na obwodnicę. W ten sposób centrum miasta zostanie odciążone z ruchu, poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Według generalnego pomiaru ruchu wykonanego w 2015 r. dla Polski, drogą krajową nr 44 na odcinku Skawina – Kraków porusza się średnio ponad 20 tys. pojazdów na dobę. Dla Polski średni ruch wynosi niewiele ponad 11 tys. poj./dobę

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.