Brakuje pieniędzy na remont dróg, bo poszły na autostradyMałe i średnie firmy drogowe liczyły w tym roku na liczne kontrakty remontowe. Teraz borykają się z kłopotami finansowymi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skoncentrowała się bowiem na budowie autostrad i dróg ekspresowych – napisał „Dziennik”.

Tegoroczny plan GDDKiA zakładał przebudowę 892 km dróg krajowych za blisko 2,3 mld zł. Tymczasem dotąd wyremontowano niespełna 100 km. GDDKiA zapewnia jednak, że plan ten zostanie zrealizowany.

Według przedsiębiorców GDDKiA zapomniała o bieżących remontach. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa alarmuje, że połowa zrzeszonych w organizacji firm ma kłopoty z płynnością finansową.

- Sytuacja firm drogowych jest trudna, a w niektórych regionach nawet wyjątkowo zła - powiedziała „Dziennikowi” Barbara Dzieciuchowicz, wiceprezes OIGD. Najgorzej jej zdaniem wiedzie się firmom ze ściany wschodniej.

Źródło: Dziennik Finansowy, Cezary Pytlos

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.