contentmap_plugin

edroga036Obwodnica Brzozowa powstała zaledwie w rok. Dokładnie 22 października 2014 roku wbito pierwszą, symboliczną łopatę pod jej budowę, a już 19 listopada br. pierwsi kierowcy przejechali nową, komfortową, kompleksowo wyposażoną drogą, która usprawni ruch w Brzozowie. To bardzo szybkie tempo prac, zwłaszcza, że sporym wyzwaniem dla wykonawcy były trudne warunki gruntowe.

- Jest to pierwsza inwestycja z programu budowy obwodnic i otwierania południowej części Podkarpacia – mówił w czasie uroczystego otwarcia marszałek Władysław Ortyl.

Koszt inwestycji to prawie 72 mln złotych. Projekt realizowany był z wykorzystaniem mechanizmu elastyczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013. Inwestycja została sfinansowana z oszczędności powstałych po rozliczeniu RPO WP na lata 2007-2013.

Obwodnica to droga o długości około 3,4 km. W ramach inwestycji wykonano również: 2 mosty (nad potokiem Sietnica oraz nad rzeką Stobnica), 3 wiadukty (dwa nad drogami gminnymi, jeden wiadukt jako przejazd gospodarczy zintegrowany z przejściem dla zwierząt) i 3 nowe skrzyżowania.

Przebudowano też drogi lokalne, wybudowano drogi wewnętrzne do obsługi przyległego terenu, powstały nowe chodniki, ciągi rowerowe i pieszo – rowerowe, wykonano ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz oświetlenie drogowe.

Droga wojewódzka nr 886 stanowi bardzo ważne połączenie Rzeszowa z południowo – wschodnią częścią województwa podkarpackiego, a zarazem jest podstawowym szlakiem prowadzącym w ważny obszar turystyczny, jakim są Bieszczady. Obwodnica pozwoli zatem nie tylko odciążyć zatłoczony komunikacyjnie Brzozów, ale będzie również pełnić ważną funkcję tranzytową i turystyczną. Stworzenie nowego korytarza komunikacyjnego ma strategiczny charakter w szczególności dla powiatu brzozowskiego. Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: w kierunku przejść granicznych z Ukrainą (Krościenko) i Słowacją (Radoszyce, Barwinek), a także trasy wiodące w Bieszczady, Beskid Niski i Pogórze Przemyskie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.