DSC01198Na obszarze, przez który przebiegać będzie nowy odcinek linii tramwajowej Krowodrza Górka-Górka Narodowa, rozpoczyna się drugi etap badań archeologicznych. Jednocześnie trwają też starania o ponowną ocenę środowiskową przedsięwzięcia. To już ostatni krok do pozyskania decyzji ZRID, niezbędnej do rozpoczęcia prac. Realizacja inwestycji, która połączy północną część Krakowa z centrum, potrwa 26 miesięcy.

 

Na podstawie badań powierzchniowych wykonanych w latach 80. i 90., na obszarze, przez który przebiegać będzie nowa linia tramwajowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap III (os. Krowodrza Górka-Górka Narodowa), wyznaczono miejsca wskazujące na ślady przeszłej, materialnej działalności ludzkiej. Takich punktów jest pięć. Znajdują się one przy ulicach: Słomczyńskiego, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Białoprądnickiej, Pachońskiego oraz w Witkowicach. Obecnie wykonawca prowadzi tam badania archeologiczne. Celem tych badań jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego.

Wykonawca pozyskał niezbędne odstępstwa (z Ministerstwa Infrastruktury – od warunków drogowych dla dróg publicznych oraz z architektury – dla wiaduktu kolejowego PKP), które pozwoliły na ponowną ocenę środowiskową inwestycji. Prace będą mogły ruszyć po otrzymaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wydanie jej, z uwagi na skalę przedsięwzięcia, przebiega znacznie dłużej (np. z powodu ok. 5 tysięcy uczestników postępowań, związanych m.in. z przejęciem gruntów pod budowę nowej linii tramwajowej).

Inwestycja będzie realizowana przez ok. 26 miesięcy. Połączy ona północną część Krakowa z centrum. W jej ramach zostanie wybudowane torowisko o długości około 5,5 km. Projekt zakłada, oprócz budowy linii tramwajowej, rozbudowę ulic: H. Pachońskiego, Siewnej, Bociana. Ponadto w ramach robót wybudowany zostanie nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa – od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.

Przy trasie tramwajowej powstaną trzy parkingi Park&Ride: przy pętli na Górce Narodowej (300 miejsc) i dwa mniejsze, na około 100 samochodów (jeden na wysokości pętli Krowodrza Górka, drugi w rejonie ul. Szopkarzy przy ul. H. Pachońskiego).

Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta oraz środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Całkowity koszt to około 380 mln zł.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.