contentmap_plugin

SAM 1770Rozpoczęła się długo wyczekiwana przez mieszkańców i kierowców budowa obwodnicy Bolesławca. Inwestycja o wartości ponad 22 mln zł powstaje na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Dla kierowców oznacza to krótszy czas przejazdu, większy komfort podróżowania, ale przede wszystkim - bezpieczeństwo.

Inwestycja prowadzona jest w formule „Projektuj i buduj”. W ramach projektu powstanie 4-kilometrowy odcinek drogi o szerokości 8 metrów i dwa ronda: na drodze wojewódzkiej nr 363 Bolesławiec - Złotoryja oraz na drodze wojewódzkiej nr 297 Bolesławiec - Lwówek Śląski. Dla rowerzystów powstanie ścieżka rowerowa. Na odcinku ponad 400 metrów staną ekrany akustyczne. W rejonie rond wykonane zostanie oświetlenie uliczne. Przebudowane rondo w Kruszynie połączy nową obwodnicę DW 297 z drogą krajową nr 94 oraz wjazdem do Bolesławca al. Tysiąclecia i dojazdem do osiedla Kruszyn.

- W pierwszym etapie wytyczyliśmy granice pasa drogowego. Sprawdziliśmy teren pod kątem występowania niewybuchów. Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem przyczółków pod obiekt mostowy - mówi Krzysztof Kuchmistrz, kierownik robót drogowych, Skanska. Obiekt ten powstaje w celu zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu droga gminną. Rozpoczęliśmy pierwsze roboty ziemne i zdjęliśmy humus na odcinku od DW 363 do obiektu mostowego. Trwają prace przygotowawcze do montażu jednego z 4 przepustów z blachy falistej. Na chwilę obecną nie planujemy żadnych zmian dla kierowców. W przyszłym roku wystąpią pierwsze utrudnienia. Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania organizacji tymczasowej pod przyszłe prace - dodaje Krzysztof Kuchmistrz.

SAM 1774SAM 1799
- Rozpoczynamy bardzo ważną dla gminy i dla województwa inwestycję - mówi Witold Nietubyć, dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu. - Obwodnica Bolesławca przyniesie mnóstwo korzyści dla kierowców i mieszkańców. Zredukuje ruch tranzytowy na trasie Jelenia Góra - DK 94, A4, A18 - kierowcy zyskają na czasie przejazdu i bezpieczeństwie. Inwestycja przyczyni się również do zmniejszenia eksploatacji ulic w rejonie miejskim. Poprawią się warunki życia mieszkańców Bolesławca: zmniejszą się natężenie ruchu, hałas i wibracje - dodaje Witold Nietubyć.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.