contentmap_plugin

excavators 800996 960 7209 sierpnia odbyła się uroczysta inauguracja budowy obwodnicy Kolbuszowej i Weryni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk.

 

Ta 6-kilometrowa obwodnica będąca przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 875, wpłynie m.in. na skrócenie czasu przejazdu, podwyższenie bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem dla mieszkańców i środowiska oraz przyczyni się do zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu oraz rozwoju przedsiębiorczości.

– Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że transport ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ekonomicznego kraju. Bez spójnej sieci dróg nie można zbudować konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, na której nam wszystkim bardzo zależy. I choć trwające roboty drogowe są dla wielu uciążliwe, to przecież one niedługo się skończą, a my będziemy mogli się cieszyć się drogami na najwyższym poziomie – powiedziała wojewoda.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 52 mln zł, z czego dofinasowanie z EFRR stanowi ok. 44,4 mln zł, a z budżetu państwa 7,8 mln zł.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.