contentmap_plugin

edroga593GDDKiA w Białymstoku zakłada, że budowa obwodnicy Suwałk w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61 rozpocznie się w 2017 roku i zakończy w drugim kwartale 2019 roku. Dyrekcja wybrała już firmy, które zakwalifikowały się do drugiego etapu przetargu i będą mogły złożyć oferty cenowe. Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj”.

Obwodnica Suwałk będzie przedłużeniem oddanej w listopadzie ub.r. obwodnicy Augustowa. Będzie miała długość 12,8 km i standard dwujezdniowej drogi ekspresowej (S61) - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny i drogi serwisowe. Nowa droga ominie miasto od zachodu i północy.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym m.in. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, budowie obwodnicy oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wybrany w przetargu wykonawca otrzyma jako materiał wyjściowy dokumentację obejmującą drogę ekspresową S61 na odcinku od węzła „Suwałki Południe" oraz podłączenie drogi S61 do istniejącej drogi krajowej nr 8, która została opracowana w poprzednim etapie prac projektowych.

GDDKiA w Białymstoku podkreśla, że jeżeli procedura przetargowa i proces inwestycyjny zostaną przeprowadzone sprawnie, to termin oddania drogi do użytku może skrócić się nawet o pół roku.

Źródło: UM Suwałki, GDDKiA w Białymstoku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.