201902271422216 maja rozpoczęła się rozbudowa odcinka DK 94 o długości 720 metrów wraz z budową ronda w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską) w miejscowości Modlnica.

 

Rozbudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą gminną oraz przebudowana infrastruktura techniczna. Korpus drogowy poszerzony zostanie do przekroju dwujezdniowego, czyli dwie jednie z dwoma pasami ruchu. Inwestycja ma powstać w tym roku.

Budowa ronda i rozbudowa DK94 podzielona została na kilka etapów. Pierwszy z nich właśnie się rozpoczął i potrwa do 10 maja 2019 r. W tym czasie zlikwidowane zostaną wysepki znajdujące się na jezdni. W zamian za dojście istniejącym wydzielonym pasem jezdni do przystanku Modlnica II powstanie utwardzony ciąg pieszy wzdłuż rowu odwadniającego. W czasie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/godz. oraz zakaz wyprzedzania.

W poniedziałek 13 maja 2019 r. rozpocznie się etap II czyli budowa lewej jezdni oraz chodników, pobocza części ronda na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Ojcowską i część ul. Ojcowskiej w Modlnicy, która zostanie zamknięta dla ruchu. Obowiązywały będą objazdy.

Przez cały okres rozbudowy DK94 i budowy ronda ruch odbywał się będzie dwukierunkowo, po jednym pasie jezdni w każdym kierunku. Są wyznaczone objazdy po drogach lokalnych dla samochodów do 3,5 t. Nie przewiduje się wprowadzania ruchu wahadłowego.

W zakresie inwestycji są:
- budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze;
- przebudowa fragmentu drogi krajowej DK94 i dostosowanie jej do docelowego przekroju dwupasowego, dwukierunkowego;
- przebudowa odcinka ul. Ojcowskiej, na długości wynikającej z przyjętej geometrii skrzyżowania z drogą krajową;
- obustronne zatoki autobusowe w ciągu DK94;
- przebudowa chodników i przejść dla pieszych;
- budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej;
- budowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych;
- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej;
- budowa ekranów akustycznych oraz wykonanie oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą projektu i budowy jest Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. z Krakowa. Koszt inwestycji wynosi ok. 13,4 mln zł brutto. Ukończenie prac zaplanowane jest w grudniu br.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.