edroga342- Inwestycja tak ważna dla regionu jaką jest droga ekspresowa S10 nie jest zagrożona – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Przedsięwzięcie będzie typowane do finansowania pozabudżetowego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Chciałbym zwrócić uwagę, że inwestycja S10 znalazła się również na liście sześciu inwestycji do realizacji w ramach funduszy pozabudżetowych. Obejmuje ona kompleksową usługę związaną z budową oraz utrzymaniem przez wiele lat inwestycji. W Polsce takie rozwiązania są realizowane po raz pierwszy. Co warto podkreślić, realizacja zadania z funduszy pozabudżetowych nie oznacza płatności dla obywateli, nie dotyka dodatkowo portfeli obywateli - podkreślał Mikołaj Bogdanowicz.

- Inwestycja nie jest zagrożona - zapewniał poseł Tomasz Latos. - Kiedy tylko otrzymałem pojawiające się informacje o tym, że inwestycja ma nie zostać zrealizowana, skontaktowałem się z ministrem Szmitem. Uspokoił mnie, że droga będzie realizowana tak jak to było zaplanowane – mówił parlamentarzysta.

Szczegóły dotyczące inwestycji przedstawił Jarosław Gołębiewski, dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreślał, dofinansowanie na obecnym etapie inwestycji jest zapewnione. - Umowa została podpisana w listopadzie ubiegłego roku. W październiku tego roku jest planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po złożeniu wniosku decyzja powinna zostać wydana zgodnie z harmonogramem, w kwietniu przyszłego roku. Następnie będzie realizowany II etap, czyli m.in. uszczegółowienie oraz geologia. Inwestycja kosztuje 4 miliony 670 tysiące złotych. Dofinansowanie na nią jest zapewnione. Decyzje środowiskowe otwierają nam drogę do realizacji – wskazywał Jarosław Gołębiewski.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.