Budowa S5 3Potężny, 750-metrowy most nad Widawą, który powstaje w ramach budowy drogi ekspresowej S5 na Dolnym Śląsku, nabiera wyraźnych kształtów. Gotowa jest już część obiektu od strony Wrocławia, rozpocznie się też nasuwanie segmentów od północy. Poważną zmianę zauważyć można również na rondzie Obrońców Grodna, gdzie zakończono montaż deskowań pod ustrój nośny na jednym z wiaduktów w ramach powstającej łącznicy.

Prace na budowie trzeciego odcinka drogi ekspresowej od Marcinowa do węzła Wrocław Północ, realizowanego przez firmę Astaldi,  postępują zgodnie z harmonogramem. Wraz z poprawą warunków atmosferycznych zwiększono roboty, m.in. przy wykonywaniu nasypów w okolicach węzłów Trzebnica i Kryniczno oraz miejscowości Będkowo i Ligota Piękna. W miejscu, gdzie powstaną oba wspomniane węzły drogowe, wzmacniano też podłoże przy łącznicach. Koło Marcinowa robotnicy profilowali trasę główną i zagęszczali warstwę z kruszywa łamanego, przy jednym z wiaduktów oraz w okolicy Kryniczna kładziono już warstwę wiążącą, służącą do przekazywania naprężeń na podbudowę. Na terenie dwóch powstających MOP-ów Wisznia Mała budowa sieci sanitarnej i wodociągowej zbliża się już do końca.

Obecny poziom zaawansowania robót drogowych wynosi około 35 proc. zaplanowanych prac, natomiast robót mostowych – 40 proc. W przypadku prac inżynieryjnych na kilku wiaduktach (okolice Trzebnicy oraz węzła Kryniczno) wykonawca wykonał żelbetowe ustroje nośne, a na najbardziej zaawansowanych obiektach (przy Marcinowie i obok Wysokiego Kościoła) zamontowano krawężniki i kapy chodnikowe, czyli elementy wyposażenia. W kilku miejscach robotnicy rozpoczęli już działania związane ze wzmacnianiem podłoża i wykonywaniem bloków odciążających za przyczółkami oraz skrzydeł obiektów mostowych z gruntu zbrojonego.

Budowa S5 1Budowa S5 2Budowa S5 4Budowa S5 5
Dużo dzieje się na placu budowy nasuwanego mostu nad Widawą. Część obiektu od strony Wrocławia o długości około 300 metrów już stoi, gotowe jest przeniesione na drugą stronę rzeki stanowisko do nasuwania, zamontowano też dzioby prowadzące (awanbeki). Lada chwila rozpocznie się nasuwanie pierwszych segmentów od strony Poznania – tym razem wyłącznie po linii prostej. Cały most nad Widawą będzie miał trzynaście przęseł i 750 metrów długości, według planów ma być gotowy pod koniec tego roku. Postępy widać również na placu budowy drugiego z mostów, po którym kierowcy pokonywać będą rzekę Ławę w okolicach Wiszni Małej. Zabetonowano już słupy na podporach obu nitek przyszłej jezdni. Tutaj prace związane z nasuwaniem mostu rozpoczną się dopiero po zakończeniu budowy mostu nad Widawą.

Coraz wyraźniej dostrzec można przyszłe łącznice powstające w ramach rozbudowywanego węzła Wrocław Północ, które pozwolą połączyć budowaną drogę S5 z Autostradową Obwodnicą Wrocławia i ul. Żmigrodzką. Przy wiadukcie nad ul. Polanowicką robotnicy zamontowali krawężniki, przygotowali wykopy pod mury oporowe i rozpoczęli prace związane z wykonywaniem bloków odciążających, a przy obiekcie budowanym od strony zjazdu z AOW zabezpieczono ściankami szczelnymi wykopy pod fundamenty, trwa skuwanie głowic pali i wykonywanie betonu podkładowego pod fundamenty. Zdecydowaną zmianę widać na samym rondzie Obrońców Grodna, gdzie kierowcy przejeżdżają już pod zamontowanym rusztowaniem wiaduktu postawionego wewnątrz ronda. Obecnie trwa tu montaż zbrojenia ustroju nośnego. Co ważne, prace budowlane w ramach ronda Obrońców Grodna są tak zorganizowane, aby uczestnicy ruchu w jak najmniejszym stopniu odczuwali ewentualne niedogodności związane z robotami przy wiaduktach, mimo obecności barier betonowych, które chronią podpory wiaduktu, kierowcy poruszają się tak jak dotychczas po dwóch pasach ruchu.

Budowa S5 6Budowa S5 7Budowa S5 8Budowa S5 9Budowa S5 10
***

Astaldi wybuduje prawie 20-kilometrowy odcinek drogi S5, który jest częścią dolnośląskiego fragmentu trasy Korzeńsko-Wrocław. Jest to ważny szlak komunikacyjny ułatwiający kierowcom dojazd do Poznania, ale także poprawiający płynność ruchu tranzytowego. Poprawi on zdecydowanie również ruch lokalny i zlikwiduje bardzo częste korki od ulicy Żmigrodzkiej do świateł w miejscowości Kryniczno. Gotowy odcinek zostanie oddany do użytku pod koniec 2017 roku.

Źródło: Astaldi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.