contentmap_plugin

got1W Bydgoszczy trwa nasuwanie konstrukcji nowego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego. Ze względu na ograniczone miejsce na placu budowy konieczne jest wykorzystanie tymczasowych podpór zmontowanych nad filarami. Dopiero po nasunięciu całego pomostu ważącego ponad 1000 ton, konstrukcja zostanie opuszczona na docelowe miejsce.

Nasuwanie podzielone zostało na kilka etapów. W pierwszym konieczne było wysunięcie części konstrukcji wiaduktu z płytą ortotropową nad przygotowany przyczółek na odległość 15 metrów. Pozwoliło to zespawać wszystkie segmenty pomostu na placu budowy. Podstawowy etap nasuwania rozpoczął się 21 listopada. Wykorzystywane są do tego między innymi siłowniki hydrauliczne wraz z zestawem pomp. - Konstrukcja przesuwana jest w kierunku wschodnim na nowe podpory, nad którymi zmontowane zostały tymczasowe rusztowania o wysokości ponad 2 metrów. W ciągu godziny stalowa „skrzynia” przesuwa się na odległość około 2,5-3 metrów. Dopiero po nasunięciu jej możliwe będzie rozebranie rusztowań i opuszczenie pomostu na wybudowane od podstaw nowe podpory. Taka kolejność prac wynika z wysokości istniejących już dróg dojazdowych, które nie są przebudowywane. To zdecydowanie bardziej skomplikowane przedsięwzięcie niż w przypadku budowy nowego obiektu, gdzie nasuwanie odbywa się w zasadzie w jednej płaszczyźnie – tłumaczy prezes firmy „Gotowski”, Marek Gotowski.

gotgot2
Ruch na ważnej drodze krajowej nr 5 (kierunek Poznań – Bydgoszcz - Gdańsk) przebiegającej pod wiaduktem odbywa się płynnie mimo zawężenia pasów ruchu i ograniczenia prędkości. Z dłuższym czasem przejazdu szczególnie w godzinach szczytu muszą liczyć się mieszkańcy Bydgoszczy korzystający z ul. Wojska Polskiego. Ruch samochodowy odbywa się tam wiaduktem północnym, na którym wprowadzony został czasowo ruch dwukierunkowy.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych jeszcze w grudniu rozpoczną się prace typowo drogowe związane z wyposażaniem obiektu w niezbędne zabezpieczenia i wykonywanie pierwszych warstw nawierzchni. Umożliwiłoby to jeszcze w okresie zimowym na udostępnienie obiektu do ruchu. Prace wykończeniowe będą prowadzone w okresie wiosennym.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.