89817Wiadukt Biskupia Górka, zlokalizowany w ciągu Traktu Św. Wojciecha, to główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91. Obecną konstrukcję wkrótce zastąpić ma zupełnie nowa. 3 października w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarto oferty w przetargu na budowę nowego wiaduktu.

Wiadukt Biskupia Górka znajduje się na wysokości gmachów Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Pod wiaduktem przebiegają nowo wybudowane tory kolejowe linii PKP i SKM. Zgodnie z przygotowanym projektem istniejący wiadukt zostanie rozebrany, a wybudowane zostaną dwa nowe, trzyjezdniowe.

- Przez węzeł Biskupia Górka przejeżdżają codziennie tysiące aut. Nie tylko gdańszczan, ale również mieszkańców całej metropolii. A istniejący stary wiadukt jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do obecnego natężenia ruchu. Dlatego jego przebudowa jest konieczna - mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 18 maja 2017 r. ogłosiła przetarg na realizację przebudowy. Przetarg miał formę ograniczoną co oznacza, że wykonawcy najpierw składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostały zaproszone do składania ofert przetargowych. W pierwszym etapie przetargu wnioski o dopuszczenie do udziału złożyło jedenaście firm. Po weryfikacji dokumentów, do kolejnego etapu postępowania zakwalifikowało się pięć firm i do nich wysłane zostały zaproszenia do złożenia ofert przetargowych.

Oferty złożyło trzech wykonawców:
- Budimex (ok. 143,5 mln zł, 2 lata gwarancji);
- konsorcjum Warbud i Eurovia (ok. 158,7 mln zł, 60 miesięcy gwarancji);
- konsorcjum Porr, Intercor (ok. 166,8 mln zł, 2 lata gwarancji).

89818W ramach przedsięwzięcia zbudowany i przebudowany zostanie także układ drogowy do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego. W sąsiedztwie nowego wiaduktu - przy ul. Okopowej – ma powstać również wielopoziomowy parking, który pomieści 475 samochodów. Będzie on służyć klientom i pracownikom urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego.

- Warto przypomnieć, że na przebudowę wiaduktu Gdańsk otrzymał ponad 117 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. To około 85 proc. wartości tej inwestycji – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Kierowcy nie muszą się martwić o zamknięcie tego odcinka dla ruchu kołowego. Budowa nowego wiaduktu rozpocznie się od strony wschodniej, a w tym czasie ruch drogowy odbywać się będzie po istniejącym wiadukcie. Kiedy estakada będzie gotowa, wówczas na nią zostanie przeniesiony ruch, a w miejsce rozebranego, istniejącego obecnie, obiektu zostanie zbudowany drugi nowy.

- Zanim jednak ruszą prace budowlane wykonywane będą badania archeologiczne i prace przygotowawcze. Oznacza to że pierwsze zmiany w organizacji ruchu mogą pojawić się późną zimą lub wczesną wiosną – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor DRMG.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.