contentmap_plugin

budowa 08W Pyskowicach, przy granicy z Gliwicami, trwa budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. Gotowe są już filary, zbudowano przyczółki i rozpoczęło się deskowanie poprzedzające betonowanie płyty wiaduktu.

W połowie sierpnia rozpocznie się odbudowa dojazdów do nowego wiaduktu. W związku z tym przewidywane są znaczne utrudnienia w ruchu. Przejazd po tymczasowym wiadukcie, odbywający się obecnie w dwóch kierunkach, będzie wahadłowy. Ruch starowany będzie sygnalizacją świetlną.

W związku z tym mogą powstawać korki, ponieważ natężenie ruchu na tym fragmencie drogi jest bardzo duże. Ruch wahadłowy na tymczasowym wiadukcie, obowiązywać będzie od trzech do czterech tygodni.

Obiekt ma być gotowy z końcem listopada tego roku. Kosztować będzie prawie 6,4 mln złotych.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.