contentmap_plugin

budowa 12Rozpoczęła się budowa północno-zachodniej obwodnicy Staszowa, długo wyczekiwanej inwestycji, która poprawi warunki życia mieszkańcom. 11 lipca marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak „wbili łopatę” pod nową inwestycję i przekazali plac budowy wykonawcy.

- Powstanie prawie 5 kilometrów nowoczesnej, o dobrych parametrach, bezpiecznej, cichej i przyjaznej dla środowiska drogi o dopuszczalnej prędkości projektowej 50 km/h teren zabudowany i 70 km/h poza terenem zabudowanym – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak. - Zależy nam, aby drogi wojewódzkie omijały wszystkie miasta i miasteczka. To zdecydowanie jest wygodniejsze dla kierowców, oszczędza czas i koszty, a okolicznym mieszkańcom spokojniej się żyje, kiedy transport nie przebiega przez centra ich miejscowości – dodaje wicemarszałek.  

Obwodnica połączy trzy drogi wojewódzkie: nr 765 - Osiek-Staszów-Chmielnik, 757 - Stopnica-Staszów i 764 - Staszów-Raków-Kielce. W większości będzie przebiegała poza miastem. Nowy ślad jezdni rozpocznie się rondem na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Targową, na wysokości stacji PKP kolejnym rondem przetnie się z drogą na Stopnic.

Kolejne dwa zupełnie nowe skrzyżowania okrężne zbudowane zostaną na przecięciu nowej obwodnicy z trasą na Chmielnik, tuż przed Oględowem, i trasą na Raków-Kielce, za Radzikowem, koło placówki Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W ramach inwestycji zostanie zbudowany most, który będzie przecinał rzekę Czarną. Długość całego budowanego odcinka drogi wynosi 4,87 km, a szerokość – 7 metrów.

Inwestycja realizowana jest w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Wartość zadania „Budowa Systemu Obwodnicowego m. Staszów DW nr 764” to ponad 19,6 mln zł (brutto). Wykonawcą robót będzie PRI „FART” Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach. Termin realizacji to 30 października 2018 roku.  

W ramach obwodnicy wykonane zostaną m.in.: 4-przęsłowy most, chodnik, cztery skrzyżowania typu małe ronda, drogi dojazdowe klasy D, ciągi pieszo-rowerowe, ciągi rowerowe, odwodnienia w formie rowów, kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjno-rozsączający, kanalizacja sanitarna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna i oświetlenie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.