Bydgoszcz 3W projekcie budżetu miasta blisko 700 mln zł zarezerwowano na inwestycje. Pozwoli to realizować blisko 100 dużych zadań. Zdecydowana większość, na kwotę 600 mln zł, jest wynikiem podpisanych już umów, trwających lub zakończonych postępowań przetargowych. Inicjowane są też ważne zadania dla rozwoju metropolii.

 

Najważniejszą częścią budżetu będą inwestycje. Duża część z nich wejdzie w fazę prac budowlanych. Dlatego w 2018 roku na ich realizację zagwarantowano ponad 695 mln zł. Będą wśród nich dominować zadania związane z rozbudową infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zrealizowane zostaną też pakiety inwestycji w obszarach rewitalizacji, edukacji i sportu oraz kultury.

- Tak dużej liczby inwestycji miasto jednocześnie jeszcze nie prowadziło – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Do wielu ambitnych przedsięwzięć przygotowywaliśmy się latami. Analizowane były różne pomysły, tworzyliśmy dobre projekty, pytaliśmy o opinie bydgoszczan, staraliśmy się o dofinansowanie wielu zadań. Teraz patrząc na liczbę i skalę zadań, które są lub za chwilę będą realizowane, wiem, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Myślę, że szczególnie na etapie prac budowlanych jeszcze więcej mieszkańców będzie dumnych z tego, w jakim tempie zmienia się Bydgoszcz.

Najwięcej środków pochłonie rozbudowa ul. Kujawskiej. Wartość całej inwestycji szacowana jest na 277 mln zł. Jeszcze w tym roku planowane jest też rozpoczęcie prac budowlanych przy rozbudowie ul. Grunwaldzkiej. Na to przedsięwzięcie miasto wyda 129 mln zł. Dokończona zostanie też budowa II etapu Trasy Uniwersyteckiej. Jesienią na torach będzie kursować łącznie 21 nowoczesnych tramwajów. Realizowane będą kolejne zadania z Wieloletniego Programu Przebudowy Ulic Gruntowych.

Zaplanowano również rewitalizację kolejnych obszarów miasta, miedzy innymi Starego Rynku (21 mln zł), Starego Fordonu (49 mln zł) oraz bulwarów nad Brdą (22 mln zł). Prace będą też toczyć się przy parkach na Wzgórzu Wolności, Wzgórzu Dąbrowskiego oraz Witosa.

W bieżącym roku dzięki dobrej kondycji finansowej miasta udało się też przygotować szereg innych zadań inwestycyjnych na przykład rewitalizację pl. Kościeleckich, remont mostu w ciągu ul. Mińskiej. Bydgoszcz zainicjowała i będzie nadal współpracować przy zadaniach ważnych dla całej metropolii. Zabezpieczone zostały środki na dalsze prace przy IV kręgu Opery Nova oraz na przygotowanie wspólnie z innymi samorządami koncepcji obwodnicy Białych Błót.

Do ostatecznej wersji budżetu z końcem roku wpisane zostaną też zadania z największą liczbą głosów zgłoszone w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zarezerwowano na nie kwotę dwukrotnie wyższą niż w poprzednich latach – blisko 10 mln zł.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.