roboty drogoweRozpoczynają się prace przy przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej. W poniedziałek (10 czerwca) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy. W pierwszym etapie obiekt znajdujący się po stronie wschodniej zostanie zmodernizowany, a także dostosowany do potrzeb pieszych i rowerzystów.

 

Wykonawca rozpoczął już przygotowania placu budowy. Powstaje zaplecze, zwożone są materiały budowlane. Ruszyły też pierwsze prace, które mogą odbywać się pod ruchem. Kolejne wymagać będą zamknięcia wiaduktu wschodniego. Dlatego przygotowywane są tymczasowe przejazdy pomiędzy obiema jezdniami ulic Wyszyńskiego (za stacją benzynową) i Armii Krajowej (za wiaduktami). Auta od strony Osielska do miasta pojadą dwoma pasami, a w kierunku przeciwnym jednym. Termin wprowadzenia zmian to poniedziałek (10 czerwca).

Rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego obiektu pochłonie 20 mln zł. Wstępnie zakończenie podstawowych prac planowane jest jeszcze w tym roku. Stalowe elementy będą objęte długą, 15-letnią gwarancją na korozję. Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Obiekt wschodni i nie spełnia już norm stawianych obiektom na ważnych drogach o dużym natężeniu ruchu i jest w złym stanie technicznym. Stąd konieczność przebudowy. W poprzednich latach przygotowana została dokumentacja projektowa. Obiekt ma też ułatwić dojazd rowerzystów i dojście pieszych do terenów Lasu Gdańskiego. Zakłada się przebudowę przejść wraz z budową przejazdów rowerowych na wysokości ul. Czerkaskiej oraz wyprowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów na drogę przeciwpożarową w Lesie Gdańskim (dawny trakt do Czarnówka).

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.